Cashback . Registration

ยิ่งเทรดมากเท่าไหร่คุณก็จะได้รับเงินคืนมากขึ้นเท่านั้น

Line website

Cashback . Registration

ยิ่งเทรดมากเท่าไหร่คุณก็จะได้รับเงินคืนมากขึ้นเท่านั้น

Cashback Registration Form / แบบฟอร์มลงทะเบียนรับสิทธิ์

สำหรับนักลงทุนที่ต้องการเปิดบัญชีเทรดกับโบรกเกอร์ Hantec และนักลงทุนที่มีบัญชีเทรดกับโบรกเกอร์ Hantec อยู่เเล้ว

Exisiting Client

(สำหรับลูกค้าที่มีบัญชีกับทาง Hantec)

New Client

(สำหรับลูกค้าที่ยังไม่เคยเปิดบัญชีกับ Hantec)