Spread bets and CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 68% of retail investor accounts lose money when spread betting and/or trading CFDs with this provider.
You should consider whether you understand how spread bets and CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 68% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider.
You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

วิดีโอวิเคราะห์

ตลาดเงินไม่เคยหลับใหล โปรดติดตามข้อมูลอัพเดตจากนักวิเคราะห์ตลาดผู้เชี่ยวชาญของเราเป็นประจำทุกวัน แล้วทำความเข้าใจข่าวเศรษฐกิจและค่าเงินล่าสุด

ช่วยให้คุณประสบความสำเร็จ

เราจะช่วยให้คุณไม่พลาดเหตุการณ์ในตลาดเงินล่าสุดด้วยข้อมูลเจาะลึก ความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ และการวิเคราะห์ทางเทคนิคประจำวัน โดยผู้เชี่ยวชาญของเราจะสามารถช่วยให้คุณค้นพบโอกาสที่อาจมี รวมถึงหลุมพรางที่ซุกซ่อนอยู่เบื้องหลังความเคลื่อนไหวของตลาดในแต่ละวัน แวะมาติดตามข่าว บทวิจารณ์ และการวิเคราะห์ทางเทคนิคประจำวันสำหรับคู่สกุลเงินหลักกับเรา

การวิเคราะห์ทางเทคนิคสำหรับทองคำ

วิดีโอวิเคราะห์ตลาด

การออกโทรทัศน์