Spread bets and CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 68% of retail investor accounts lose money when spread betting and/or trading CFDs with this provider.
You should consider whether you understand how spread bets and CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 68% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider.
You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

FIX API จาก Hantec Markets

ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการทำคำสั่งและการคำนวณราคาที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ Hantec Markets รับประโยชน์จากการเข้าใช้การคำนวณราคาระหว่างธนาคารที่ราบรื่นและความเร็วในการทำคำสั่งที่เหนือกว่า

ภาพรวม

โพรโทคอล FIX ของเราจะช่วยให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างลูกค้า โบรกเกอร์และผู้ดูแลสภาพคล่องได้ โดยการแลกเปลี่ยนจะช่วยให้การเข้าใช้การคำนวณราคาระหว่างธนาคารเป็นไปอย่างราบรื่น ซึ่งจะลดเวลาในการดำเนินการและเลี่ยงใช้อินเทอร์เฟสมาตรฐานเพื่อช่วยให้สามารถปรับแต่งได้อย่างเหนือกว่า

FIX API คืออะไร

FIX API จะให้บริการชุดคำสั่งและการควบคุมที่เทรดเดอร์สามารถใช้เพื่อเข้าถึงแหล่งสภาพคล่องของสกุลเงินและดำเนินการเทรดประเภทต่างๆ ด้วยความเร็วสูง

FIX API มีประโยชน์กับเทรดเดอร์อย่างไร