Spread bets and CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 68% of retail investor accounts lose money when spread betting and/or trading CFDs with this provider.
You should consider whether you understand how spread bets and CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 68% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider.
You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

ตลาดที่จะเทรด

สัมผัสโอกาสในการเทรดที่หลากหลายยิ่งขึ้น เพราะเราให้บริการเทรดตราสารต่างๆ เช่น ค่าเงิน CFD สินค้าโภคภัณฑ์และดัชนี คุณจึงสามารถสร้างพอร์ตระดับโลกที่หลากหลายได้ด้วยการขยายตัวเลือกที่มีให้บริการแก่คุณ

การเทรดค่าเงิน (หรือการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ) เป็นตลาดเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีเงินหมุนเวียนในแต่ละวันมากกว่า 5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งมากกว่าตลาดเงินแห่งอื่นๆ ทุกแห่งรวมกัน ทั้งนี้ การเทรดค่าจะเป็นเงินศิลปะในการซื้อหรือขายเงินสกุลหนึ่งโดยแลกเปลี่ยนกับเงินอีกสกุล และทุกคนจะสามารถร่วมเทรดได้ ตั้งแต่สถาบันขนาดใหญ่ไปจนถึงนักลงทุนรายย่อย

ตลาดการเทรดค่าเงินอาจได้รับการมองว่าเป็นสถานที่เทรดค่าเงิน แม้ในความเป็นจริงจะไม่มีสถานที่ตามจริงก็ตาม 24 ช.ม. ต่อวัน 5 วันต่อสัปดาห์ที่มีการเทรดสกุลเงินต่างๆ อย่างต่อเนื่องเนื่องจากลูกค้ารายย่อยและบริษัทต้องการได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน