Spread bets and CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 68% of retail investor accounts lose money when spread betting and/or trading CFDs with this provider.
You should consider whether you understand how spread bets and CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 68% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider.
You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

การเทรดสำหรับผู้เชี่ยวชาญ

Hantec Markets นำเสนอการเทรดสำหรับผู้เชี่ยวชาญเพื่อลูกค้าที่มีประสบการณ์ซึ่งต้องการความยืดหยุ่นที่มากกว่าและความสามารถที่เหนือกว่าจากโบรกเกอร์

ปัจจัยสำคัญที่คุณควรตระหนักถึงในฐานะลูกค้าผู้เชี่ยวชาญ

  • เลเวอเรจที่สูงขึ้น
    บัญชีผู้เชี่ยวชาญจะไม่มีข้อจำกัดด้านเลเวอเรจที่ ESMA กำหนดให้กับลูกค้ารายย่อย แต่เมื่อเลเวอเรจสูงขึ้น การขาดทุนก็ยิ่งสูงขึ้น
  • การป้องกันยอดคงเหลือติดลบ
    ลูกค้ารายย่อยจะได้ประโยชน์จากการป้องกันยอดคงเหลือติดลบ จึงหมายความว่าการขาดทุนของพวกเขาจะไม่สูงเกินกว่าเงินที่ฝากไว้ แต่การป้องกันเช่นนี้จะไม่มีสำหรับลูกค้าผู้เชี่ยวชาญ
  • การสื่อสารและโปรโมชั่นทางการเงิน
    เมื่อติดต่อกับคุณในฐานะลูกค้าผู้เชี่ยวชาญ เราอาจใช้ภาษาที่ยากกว่าเมื่อติดต่อกับลูกค้ารายย่อยของเรา อย่างไรก็ตาม เราจะสื่อสารด้วยลักษณะที่ชัดเจน ซื่อสัตย์และตรงไปตรงมาเสมอ
<