fbpx

Spread bets and CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 68% of retail investor accounts lose money when spread betting and/or trading CFDs with this provider.
You should consider whether you understand how spread bets and CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 68% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider.
You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

Hantec Markets การเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยง

การเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยง

เว็บไซต์นี้จัดทำโดย Hantec Markets Limited (‘HML’) ซึ่งได้รับอนุญาตและได้รับการกำกับดูแลโดย Financial Services Commission [เลขที่จดทะเบียน C114013940]

คำเตือน: แพลตฟอร์มทดลอง

เงินจำลองที่มีผ่านแพลตฟอร์มทดลองของคุณจะช่วยให้คุณสามารถทำความคุ้นเคยกับแพลตฟอร์มการเทรดของเรา และการได้กำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นขณะเทรดในสภาพแวดล้อมแบบทดลองไม่ได้บ่งชี้ถึงผลลัพธ์ที่คุณอาจได้รับเมื่อเทรดด้วยบัญชีจริง ทั้งนี้ การเข้าถึงแพลตฟอร์มทดลองของคุณจะใช้ได้เพียง 30 วันเท่านั้นซึ่งจะยุติลงโดยอัตโนมัติหลังจากนั้น อย่างไรก็ตาม คุณจะสามารถเทรดในสภาพแวดล้อมจริงเมื่อคุณเปิดบัญชีและฝากเงินแล้ว

คำเตือน: internet trading risks

มีความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการใช้ระบบการเทรดทางอินเทอร์เน็ต เช่น ข้อผิดพลาดในฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต หรือเหตุสุดวิสัยใดๆ (กล่าวคือ น้ำท่วม สภาวะอากาศผิดปกติ แผ่นดินไหว หรือปรากฏการณ์ธรรมชาติอื่นๆ ไฟไหม้ สงคราม การกบฏ การจลาจล ข้อพิพาทแรงงาน อุบัติเหตุ การดำเนินการของรัฐบาล การขัดข้องด้านการสื่อสารหรือไฟฟ้า หรือการทำงานผิดปกติของอุปกรณ์หรือซอฟต์แวร์) HML หรือบริษัทในเครือของเรา (‘เรา’ หรือ ‘ของเรา’) ไม่สามารถควบคุมสัญญาณกําลังงาน การรับหรือการกำหนดเส้นทางผ่านอินเทอร์เน็ต การกำหนดค่าอุปกรณ์ของคุณหรือความเสถียรของการเชื่อมต่อ ดังนั้น เราจึงไม่สามารถรับผิดชอบการขัดข้องในการสื่อสารใดๆ การบิดเบือนหรือการล่าช้า (แม้เราจะพยายามลดความเป็นไปได้ที่ระบบจะขัดข้องให้เหลือน้อยที่สุดก็ตาม) โปรดโทรหาเราทันทีหากคุณไม่สามารถเข้าใช้บัญชีของคุณแล้วเราจะทำคำสั่งของคุณทางโทรศัพท์ โปรดทราบว่าเพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย คุณจะต้องผ่านกระบวนการระบุตัวตนก่อนที่เราจะสามารถรับคำสั่งใดๆ จากคุณได้ หากเราไม่สามารถระบุตัวตนคุณได้ เราจะไม่สามารถดำเนินการคำสั่งของคุณ

คำเตือน: ความเสี่ยงในการเทรดด้วยมาร์จิ้น

การเทรดค่าเงินและโลหะมีค่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเทรดด้วยมาร์จิ้นนั้นมีโอกาสทำกำไรรวมถึงความเสี่ยงที่จะขาดทุน ซึ่งอาจเกินกว่าจำนวนเงินที่คุณทำสัญญาในการเทรดหรือธุรกรรมใดๆ เป็นอย่างมาก นอกจากนี้ ความเคลื่อนไหวของราคาค่าเงินและโลหะมีค่าได้รับอิทธิพลจากปัจจัยจำนวนมากในแหล่งต่างๆ ทั่วโลกซึ่งไม่สามารถคาดเดาได้ ความเคลื่อนไหวที่รุนแรงของราคาเงินตราต่างประเทศและโลหะมีค่าอาจส่งผลให้เกิดการดำเนินการในตลาด และคุณอาจไม่สามารถจัดการการเทรดที่เคลื่อนไหวตรงข้ามได้ พนักงานของเราไม่สามารถรับประกันความแม่นยำในการคาดการณ์ตลาด (หากพวกเขาเสนอการคาดการณ์ดังกล่าว) และไม่สามารถรับประกันการขาดทุนสูงสุดที่คุณอาจได้รับ

คำเตือนที่เป็นข้อคิดเห็นทั่วไป

คำเตือนที่เป็นข้อคิดเห็นทั่วไปซึ่งเราให้ไว้หรือบนเว็บไซต์ของเรา หรือผ่านแพลตฟอร์มการเทรดของเราไม่ได้พิจารณาถึงสถานการณ์ทางการเงิน วัตถุประสงค์หรือความต้องการส่วนตัวของคุณ การเทรด CFD และค่าเงินไม่เหมาะสมกับทุกคน เราขอแนะนำให้คุณฝึกฝนโดยไม่มีความเสี่ยงในบัญชีทดลองก่อนที่จะลงทุนด้วยเงิน จากนั้น คุณควรพิจารณาวัตถุประสงค์ สถานการณ์ทางการเงินและความต้องการของคุณ รวมถึงดำเนินการตามขั้นตอนที่สมควรทั้งหมดเพื่อให้เข้าใจถึงผลลัพธ์ในการเทรดที่เป็นไปได้และกลยุทธ์ที่สามารถใช้ได้อย่างครบถ้วน

ลิขสิทธิ์

ยกเว้นในที่ซึ่งระบุไว้เป็นอย่างอื่น ข้อมูลทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ (“ไซต์”) เป็นลิขสิทธิ์ของเราโดยสงวนสิทธิ์ทั้งหมด ไม่มีส่วนใดของข้อมูลบนไซต์นี้ เช่น ข้อความ กราฟิกและโค้ด HTML ที่สามารถนำไปทำซ้ำหรือถ่ายโอนในรูปแบบใดก็ตามโดยวิธีใดก็ตามซึ่งไม่ได้รับอนุญาตจากเราเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า

การใช้ไซต์นี้ของคุณ

คุณสามารถดาวน์โหลดข้อมูลจากไซต์นี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและไม่ใช่ในเชิงพาณิชย์เท่านั้น ตราบที่สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาหรือคำบอกกล่าวเรื่องกรรมสิทธิ์อื่นๆ ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงและมองเห็นได้ โดยจะไม่มีการโอนสิทธิ์หรือผลประโยชน์ในสื่อใดๆ ที่ดาวน์โหลดไปให้คุณเนื่องจากสิ่งที่ดาวน์โหลดดังกล่าว คุณตกลงว่าคุณจะไม่คัดลอก ดัดแปลง แสดง แจกจ่าย จำหน่ายหรือถ่ายโอนข้อมูลใดๆ บนไซต์ในลักษณะใดก็ตามโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเราเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า นอกจากนี้ คุณจะไม่ใช้ไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้หรือกฎหมายที่ใช้บังคับใดๆ ห้ามไว้ในสถานการณ์ใดๆ ก็ตาม

การเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยง

เว็บไซต์นี้จัดทำโดย Hantec Markets Limited (‘HML’) ซึ่งได้รับอนุญาตและได้รับการกำกับดูแลโดย Financial Services Commission [เลขที่จดทะเบียน C114013940]

คำเตือน: แพลตฟอร์มทดลอง

เงินจำลองที่มีผ่านแพลตฟอร์มทดลองของคุณจะช่วยให้คุณสามารถทำความคุ้นเคยกับแพลตฟอร์มการเทรดของเรา และการได้กำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นขณะเทรดในสภาพแวดล้อมแบบทดลองไม่ได้บ่งชี้ถึงผลลัพธ์ที่คุณอาจได้รับเมื่อเทรดด้วยบัญชีจริง ทั้งนี้ การเข้าถึงแพลตฟอร์มทดลองของคุณจะใช้ได้เพียง 30 วันเท่านั้นซึ่งจะยุติลงโดยอัตโนมัติหลังจากนั้น อย่างไรก็ตาม คุณจะสามารถเทรดในสภาพแวดล้อมจริงเมื่อคุณเปิดบัญชีและฝากเงินแล้ว

คำเตือน: internet trading risks

มีความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการใช้ระบบการเทรดทางอินเทอร์เน็ต เช่น ข้อผิดพลาดในฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต หรือเหตุสุดวิสัยใดๆ (กล่าวคือ น้ำท่วม สภาวะอากาศผิดปกติ แผ่นดินไหว หรือปรากฏการณ์ธรรมชาติอื่นๆ ไฟไหม้ สงคราม การกบฏ การจลาจล ข้อพิพาทแรงงาน อุบัติเหตุ การดำเนินการของรัฐบาล การขัดข้องด้านการสื่อสารหรือไฟฟ้า หรือการทำงานผิดปกติของอุปกรณ์หรือซอฟต์แวร์) HML หรือบริษัทในเครือของเรา (‘เรา’ หรือ ‘ของเรา’) ไม่สามารถควบคุมสัญญาณกําลังงาน การรับหรือการกำหนดเส้นทางผ่านอินเทอร์เน็ต การกำหนดค่าอุปกรณ์ของคุณหรือความเสถียรของการเชื่อมต่อ ดังนั้น เราจึงไม่สามารถรับผิดชอบการขัดข้องในการสื่อสารใดๆ การบิดเบือนหรือการล่าช้า (แม้เราจะพยายามลดความเป็นไปได้ที่ระบบจะขัดข้องให้เหลือน้อยที่สุดก็ตาม) โปรดโทรหาเราทันทีหากคุณไม่สามารถเข้าใช้บัญชีของคุณแล้วเราจะทำคำสั่งของคุณทางโทรศัพท์ โปรดทราบว่าเพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย คุณจะต้องผ่านกระบวนการระบุตัวตนก่อนที่เราจะสามารถรับคำสั่งใดๆ จากคุณได้ หากเราไม่สามารถระบุตัวตนคุณได้ เราจะไม่สามารถดำเนินการคำสั่งของคุณ

คำเตือน: ความเสี่ยงในการเทรดด้วยมาร์จิ้น

การเทรดค่าเงินและโลหะมีค่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเทรดด้วยมาร์จิ้นนั้นมีโอกาสทำกำไรรวมถึงความเสี่ยงที่จะขาดทุน ซึ่งอาจเกินกว่าจำนวนเงินที่คุณทำสัญญาในการเทรดหรือธุรกรรมใดๆ เป็นอย่างมาก นอกจากนี้ ความเคลื่อนไหวของราคาค่าเงินและโลหะมีค่าได้รับอิทธิพลจากปัจจัยจำนวนมากในแหล่งต่างๆ ทั่วโลกซึ่งไม่สามารถคาดเดาได้ ความเคลื่อนไหวที่รุนแรงของราคาเงินตราต่างประเทศและโลหะมีค่าอาจส่งผลให้เกิดการดำเนินการในตลาด และคุณอาจไม่สามารถจัดการการเทรดที่เคลื่อนไหวตรงข้ามได้ พนักงานของเราไม่สามารถรับประกันความแม่นยำในการคาดการณ์ตลาด (หากพวกเขาเสนอการคาดการณ์ดังกล่าว) และไม่สามารถรับประกันการขาดทุนสูงสุดที่คุณอาจได้รับ

คำเตือนที่เป็นข้อคิดเห็นทั่วไป

คำเตือนที่เป็นข้อคิดเห็นทั่วไปซึ่งเราให้ไว้หรือบนเว็บไซต์ของเรา หรือผ่านแพลตฟอร์มการเทรดของเราไม่ได้พิจารณาถึงสถานการณ์ทางการเงิน วัตถุประสงค์หรือความต้องการส่วนตัวของคุณ การเทรด CFD และค่าเงินไม่เหมาะสมกับทุกคน เราขอแนะนำให้คุณฝึกฝนโดยไม่มีความเสี่ยงในบัญชีทดลองก่อนที่จะลงทุนด้วยเงิน จากนั้น คุณควรพิจารณาวัตถุประสงค์ สถานการณ์ทางการเงินและความต้องการของคุณ รวมถึงดำเนินการตามขั้นตอนที่สมควรทั้งหมดเพื่อให้เข้าใจถึงผลลัพธ์ในการเทรดที่เป็นไปได้และกลยุทธ์ที่สามารถใช้ได้อย่างครบถ้วน

ลิขสิทธิ์

ยกเว้นในที่ซึ่งระบุไว้เป็นอย่างอื่น ข้อมูลทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ (“ไซต์”) เป็นลิขสิทธิ์ของเราโดยสงวนสิทธิ์ทั้งหมด ไม่มีส่วนใดของข้อมูลบนไซต์นี้ เช่น ข้อความ กราฟิกและโค้ด HTML ที่สามารถนำไปทำซ้ำหรือถ่ายโอนในรูปแบบใดก็ตามโดยวิธีใดก็ตามซึ่งไม่ได้รับอนุญาตจากเราเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า

การใช้ไซต์นี้ของคุณ

คุณสามารถดาวน์โหลดข้อมูลจากไซต์นี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและไม่ใช่ในเชิงพาณิชย์เท่านั้น ตราบที่สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาหรือคำบอกกล่าวเรื่องกรรมสิทธิ์อื่นๆ ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงและมองเห็นได้ โดยจะไม่มีการโอนสิทธิ์หรือผลประโยชน์ในสื่อใดๆ ที่ดาวน์โหลดไปให้คุณเนื่องจากสิ่งที่ดาวน์โหลดดังกล่าว คุณตกลงว่าคุณจะไม่คัดลอก ดัดแปลง แสดง แจกจ่าย จำหน่ายหรือถ่ายโอนข้อมูลใดๆ บนไซต์ในลักษณะใดก็ตามโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเราเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า นอกจากนี้ คุณจะไม่ใช้ไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้หรือกฎหมายที่ใช้บังคับใดๆ ห้ามไว้ในสถานการณ์ใดๆ ก็ตาม

เริ่มต้นการเทรดตอนนี้

เปิดบัญชีใน 4 ขั้นตอนง่ายๆ