Spread bets and CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 68% of retail investor accounts lose money when spread betting and/or trading CFDs with this provider.
You should consider whether you understand how spread bets and CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 68% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider.
You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

เครื่องมือวิเคราะห์โมเมนตัม: Stochastics

ดูข้อมูลเกี่ยวกับ Stochastics เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ช่วยให้คุณสามารถระบุจุดสิ้นสุดของเทรนด์หนึ่งและจุดเริ่มต้นของอีกเทรนด์ เราจะอธิบายว่า Stochastic Oscillator คืออะไรและวิธีที่คุณสามารถใช้เพื่อคาดการณ์จุดเปลี่ยนในตลาด

อธิบายเครื่องมือวิเคราะห์โมเมนตัมทางเทคนิค

โมเมนตัมคือการวิเคราะห์ทางเทคนิคลักษณะหนึ่ง คุณจะสามารถนึกถึงวิธีที่ Stochastics ทำงานได้ หากคุณกำลังจินตนาการถึงลูกบอลที่ถูกเขวี้ยงไปในอากาศ

ความเร็ว (หรือโมเมนตัมขาขึ้น) ของลูกบอลจะเริ่มช้าลงเมื่อใกล้จุดสูงสุดของแนววิถีด้านบน ซึ่งหมายความว่าโมเมนตัมขาขึ้นสามารถลดลงได้แม้ในขณะที่ลูกบอลยังคงกระเด็นขึ้นไปและก่อนที่จะเริ่มตกลงมาในภายหลัง

บทเรียนของการวิเคราะห์ทางเทคนิคก็คือโมเมนตัมสามารถเปลี่ยนทิศทางได้ก่อนราคา จึงเป็นเครื่องมือวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทิศทางตลาดที่กำลังจะมาถึง

Stochastic Oscillator คืออะไร

Stochastic Oscillator เป็นเครื่องมือวิเคราะห์โมเมนตัมความเคลื่อนไหวของราคา โดยจะเปรียบเทียบราคาที่กำลังเทรดกับกรอบราคา (สูงไปต่ำ) ในระยะเวลาที่กำหนด สมมติฐานเบื้องต้นก็คือในเทรนด์ขาขึ้น ราคาควรกำลังปิดใกล้กับจุดสูงสุดของกรอบการเทรดตามระยะเวลา โดยจะส่งสัญญาณถึงโมเมนตัมขาขึ้น

  • ในตลาดที่มีกำลังบวกแข็งแกร่ง ภาวะกระทิงควร “ทำให้ราคาวิ่งขึ้น” ในเซสชั่นต่างๆ
  • ในทางตรงกันข้าม เมื่อราคาอยู่ในเทรนด์ขาลง โมเมนตัมของภาวะหมีที่มีกำลังควรมาพร้อมราคาที่ปิดใกล้กับจุดต่ำสุดของกรอบการเทรด

การเบี่ยงเบนจากกฎเหล่านี้จะถือเป็นสัญญาณ

Stochastic Oscillator พัฒนาขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 1957 โดยกลุ่มผู้เทรดฟิวเจอร์สซึ่งนำโดย George C. Lane Lane มีบทบาทอย่างมากในการสร้างการยอมร