Spread bets and CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 68% of retail investor accounts lose money when spread betting and/or trading CFDs with this provider.
You should consider whether you understand how spread bets and CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 68% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider.
You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

ข้อมูลชี้วัดการว่างงาน

ทำความเข้าใจว่าตัวเลขทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน เช่น ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐฯ จะสามารถระบุความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจในประเทศและบ่งชี้ถึงอุปสงค์ที่มากขึ้นหรือน้อยลงของสกุลเงินได้อย่างไร

อัตราการว่างงาน

อัตราการว่างงานเป็นข้อมูลชี้วัดที่สำคัญว่าเศรษฐกิจกำลังเป็นอย่างไร ในฐานะเทรดเดอร์ คุณจำเป็นต้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงระดับการว่างงาน

ส่วนหนึ่งของหน้าที่สำคัญสองประการของธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่นอกจากการควบคุมอัตราเงินเฟ้อก็คือการมีอัตราการจ้างงานสูงสุด ซึ่งจะกำหนดให้เฟดดำเนินการตามนโยบายการเงินที่มุ่งสู่การมีอัตราการจ้างงานอย่างเต็มที่ ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงในตลาดแรงงานสหรัฐฯ จึงมีความสำคัญต่อภาพรวมของนโยบายการเงิน

อัตราการว่างงานมีแนวโน้มที่จะถูกมองว่าเป็นข้อมูลชี้วัดภายหลัง เพราะปกติแล้ว การว่างงานจะเพิ่มขึ้นในภาวะเศรษฐกิจที่ย่ำแย่อยู่แล้ว โดยนายจ้างมีแนวโน้มที่จะไม่เลิกจ้างพนักงานจนกว่าธุรกิจของพวกเขาจะย่ำแย่จริงๆ อย่างไรก็ตาม คุณก็ควรสังเกตการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการว่างงานเนื่องจากธนาคารกลางมักจะมีปฏิกิริยาและไม่ดำเนินการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในเชิงรุก

ข้อมูลชี้วัดที่สำคัญ:

ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตร (ข้อมูลการจ้างงานประจำเดือนของสหรัฐฯ ซึ่งจะประกาศในวันศุกร์แรกของเดือน)

ปกติแล้วเทรดเดอร์จะมองว่าข้อมูลตัวนี้มีความสำคัญสูงสุดในบรรดาข้อมูลที่ประกาศประจำเดือน (นอกจากการตัดสินใจเรื่องนโยบายการเงิน)

สิ่งที่ต้องติดตาม:

  • อัตราการว่างงานของสหรัฐฯ สหราชอาณาจักร ยูโรโซน
  • การเติบโตของรายได้ในสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักร

กรอบข้อความ: เหตุใดเทรดเดอร์จึงสนใจตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรเสมอ

  • เทรดเดอร์จะต้องการทราบว่าอัตราการจ้างงานกำลังเป็นอย่างไรในประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดของโลก
  • อัตราการจ้างงานถือเป็นหนึ่งในปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคต
  • ยิ่งคนมีงานมากเท่าใด อำนาจการใช้จ่ายในเศรษฐกิจที่เป็นการบริโภคซึ่งคิดเป็น 70% ก็จะยิ่งมากขึ้นตามไปด้วย

การเติบโตของค่าจ้างแรงงานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรก็เป็นข้อมูลสำคัญเช่นกัน ยิ่งผู้บริโภคมีเงินในกระเป๋ามาก