แจกทองหรือ iPhone
100 รางวัล ให้ผู้ชนะ 100 ท่าน

ลงทะเบียนกับเราในฐานะ IB
แล้วลุ้นรับทอง หรือ iPhone 12*

*เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข

รางวัลที่คุณจะได้รับ

รางวัลที่หนึ่ง ทองคำแท่งมูลค่า $1,700 หนึ่งรางวัล
รางวัลที่สอง iPhone 12 สองรางวัล
รางวัลที่สาม ทองคำมูลค่า 360 ดอลลาร์ สามรางวัล

รางวัลที่สี่ ห้า และหก – ทองคำรวมมูลค่า $6,000 (94 รางวัล) 

เข้าร่วมโปรโมชั่น