CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 69.39% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider.

You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 69.39% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider.

You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

Tài khoản Cent

Dành cho người giao dịch mới bắt đầu và những người muốn giao dịch tiền thật với ít rủi ro hơn.

Tài khoản cent là gì?

Tài khoản Cent khác với tài khoản giao dịch Tiêu chuẩn ở chỗ nó sử dụng đơn vị tiền tệ có mệnh giá gấp 100 lần đơn vị tiền tệ cơ sở. Đối với tài khoản Hantec Markets Cent, đây sẽ là US Cents. Do đó, các tài khoản Cent này cho phép giao dịch với số lượng nhỏ hơn nhiều  đối với Cặp tiền tệ, Chỉ số, Kim loại quýOil, or Dầu hoặc Tiền điện tử. Điều này có nghĩa là có thể giao dịch với mức độ tiếp xúc với thị trường ít hơn nhiều so với tài khoản giao dịch Tiêu chuẩn.

Tài khoản Cent có số tiền gửi ban đầu nhỏ hơn nhiều. Với Hantec, khoản tiền gửi tối thiểu cho tài khoản Cent là 10 USD hoặc 1000 cents.

Tài khoản Cent

Dành cho người giao dịch mới bắt đầu và những
người muốn giao dịch tiền thật với ít rủi ro hơn.

Tiền nạp ban đầu Đòn bẩy tối đa
$10 lên đến 1:1000
Trading Central Copy Trading
Spread từ Tài khoản Demo
1.2
Cặp tiền
5

Tài khoản chuẩn

Dành cho các nhà giao dịch muốn truy cập vào bộ
đầy đủ các tính năng của Hantec.

Tiền nạp ban đầu Đòn bẩy tối đa
$10 lên đến 1:500
Trading Central Copy Trading
Spread từ Tài khoản Demo
0.1
Cặp tiền
7

Các câu hỏi thường gặp

Để mở tài khoản Cent, chỉ cần nhấp vào liên kết để mở tài khoản  TRỰC TIẾP. Khi quá trình mở tài khoản kết thúc, bạn sẽ có thể đăng nhập vào Hantec MT4/MT5 và bắt đầu giao dịch.

Để mở tài khoản giao dịch MT4 thựcđang hoạt động, chỉ cần nhấp vào liên kết để mở tài khoản TRỰC TIẾP. Khi quá trình mở tài khoản kết thúc, bạn sẽ có thể đăng nhập vào Hantec MT4 và bắt đầu giao dịch.

Sự khác biệt chính giữa tài khoản Cent và tài khoản giao dịch Tiêu chuẩn là kích thước lô đối với tài khoản Cent bằng một phần trăm kích thước lô đối với tài khoản Tiêu chuẩn. Hay nói cách khác, tài khoản Cent sử dụng đơn vị tiền tệ gấp 100 lần so với đơn vị tiền tệ cơ sở, khi so sánh với tài khoản giao dịch Tiêu chuẩn.

Ngoài ra, quy mô tiền gửi tối thiểu cho tài khoản Cent ít hơn nhiều so với tài khoản giao dịch Tiêu chuẩn. Hầu hết các tính năng có sẵn với tài khoản giao dịch Tiêu chuẩn đều có sẵn cho những người mở tài khoản Cent.

Xin lưu ý rằng chúng tôi không cung cấp tài khoản demo, sôial trading (Hantec Connect), CFD cổ phiếu hoặc giao dịch hàng hóa bằng Tài khoản Hantec Markets Cent.

Line-website.png