CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 71.01% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider.

You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 71.01% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider.

You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

Học để giao dịch

Cách tốt nhất để tránh thua lỗ nhanh chóng là thông qua giáo dục. Ngoài việc giáo dục bản thân, việc nghiên cứu và phân tích liên tục phải được thực hiện trước khi tham gia giao dịch. Giao dịch đòi hỏi sự chuẩn bị cùng với việc hình thành một kế hoạch hoặc chiến lược giao dịch. Bất kỳ kế hoạch giao dịch nào cũng phải được kiểm tra theo thời gian và bạn có thể thực hiện việc này bằng cách mở Tài khoản Demo để kiểm tra kế hoạch đó trong một môi trường an toàn.

Bạn là người mới tham gia giao dịch ?
Hantec sẽ hỗ trợ cho bạn

Trung tâm Kiến thức hàng đầu thị trường của chúng tôi là một nguồn tài nguyên miễn phí giúp bạn trở thành một nhà giao dịch tài ba và thành công. Cách tốt nhất để tránh thua lỗ nhanh chóng là thông qua trang bị kiến thức.

Line-website.png