CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 71.01% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider.

You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 71.01% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider.

You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

Liên hệ với chúng tôi

Hantec Markets được ra mắt vào năm 1990 để giúp bạn thực hiện một hành trình giao dịch thành công. Hôm nay chúng tôi cung cấp nền tảng, giáo dục và hỗ trợ cho các nhà giao dịch trong cả thị trường tăng và giảm. Chúng tôi cung cấp nhiều loại tài sản: ngoại hối, CFDs, hàng hóa, chỉ số, và hơn nữa.

Chọn văn phòng địa phương của bạn để liên hệ với chúng tôi

United Kingdom

London Office
Tel: +4420 7036 0850
Email: [email protected]

Chile

Santiago Office 

Oficina 1302, Genesis building,
Avenida Apoquindo 6550,
Las Condes, Santiago, Chile
Tel: +56232109090

Email: [email protected]

Hantec Markets in Chile

Nigeria

Lagos Office
Tel: +234 708 060 1265
Email: [email protected]
Online Trading Broker in Nigeria

Ghana

Accra Office
Tel: +233 50 572 6656
Email: [email protected]
Online Trading Broker in Ghana

UAE

Dubai office:
Tel: +41225510215
Email: [email protected]

Mauritius

Ebène office
Email: [email protected]

Hong Kong

Sheung Wan Office

Japan

Tokyo office

Thailand

Bangkok Office
Tel: 025061930
Email: [email protected]
Hantec Markets in Thailand

Australia

Sydney office

Local offices

United Kingdom

5-6 Newbury Street, London, EC1A 7HU

Call now: +41225510215

Nigeria

3rd Floor, Akron House, 94, Allen Avenue, Ikeja, Lagos, Nigeria

Call now: +234 708 060 1265

Ghana

Ringway Estates, 115 Angola Avenue, Noi Osikan Cl Accra, Ghana

Chile

Oficina 1302, Genesis building, Avenida Apoquindo 6550, Las Condes, Santiago, Chile

Call now: +56 2 3210 9090

Liên hệ với chúng tôi

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào thị trường mở cửa, chúng tôi ở đây 24 giờ một ngày, 5 ngày một tuần

Thời điểm bạn mong muốn liên hệ lại
Line-website.png