CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 62% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider.

You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

Please be advised that our Client Portal is scheduled for essential maintenance this weekend from market close on Friday 5th April, 2024, and should be back up and running before markets open on Sunday 7th April, 2024.

Chúng tôi rất vui mừng được chia sẻ rằng chúng tôi đang chuẩn bị cập nhật Cổng thông tin khách hàng nhằm mục đích cải thiện trải nghiệm của bạn với chúng tôi. Cổng thông tin khách hàng sẽ không khả dụng cho bạn kể từ khi thị trường đóng cửa vào thứ Sáu ngày 16 tháng 2 năm 2024 và sẽ hoạt động trở lại trước khi thị trường mở cửa vào Chủ nhật ngày 18 tháng 2 năm 2024.

CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 62% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider.

You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

Search
Close this search box.

Chi phí giao dịch Và các khoản phí

Hantec Markets cam kết tin tưởng và minh bạch trong mọi việc chúng tôi làm. Trước khi bạn bắt đầu giao dịch, hãy hiểu chi phí, lệ phí và hoa hồng mà bạn có thể phải trả.

Chi phí giao dịch với Hantec Markets là bao nhiêu

Opening an account with Hantec Markets is free. There is no fee for holding money in your account.

A breakdown of our trading costs

When you trade with Hantec Markets, the only charge you’ll need to consider is the spread, and/or a commission if you choose to trade specific CFD markets. The spread is the difference between the bid and the ask price and can vary depending on market conditions. We charge our own spread on top of the market spread as our fee for the trade. CFD’s are different as you can pay either a commission and/or a spread. The commission/spread combos vary depending on the CFD chosen, please see the trading conditions per CFD for each breakdown. There are other cost factors to be considered, including Swap rates (overnight funding) shown below.

Phí chuyển đổi tiền tệ

Phí chuyển đổi tiền tệ là gì và nó hoạt động như thế nào?

Phí chuyển đổi tiền tệ có thể cần được áp dụng cho một giao dịch tùy thuộc vào loại tiền tệ cơ bản trong tài khoản giao dịch của bạn, loại tiền tệ mà bạn cấp tiền cho tài khoản và loại tiền tệ thanh toán của thị trường mà bạn giao dịch.
 
Phí chuyển đổi tiền tệ sẽ được tính ở mức 0,6% và sẽ được cộng vào tỷ giá hối đoái thanh toán dựa trên tỷ giá thị trường tại thời điểm thanh toán đó. Để thêm phí chuyển đổi này, chúng tôi nhân tỷ giá hối đoái cơ bản với 1,006 trước khi chuyển đổi.
 
Ví dụ: nếu tỷ giá hối đoái GBP/USD là 1,1, thì tỷ giá chuyển đổi FX áp dụng sẽ là 1,1 x 1,006 = 1,1066.
 
Tài khoản CFD được đặt thành chuyển đổi ‘tức thì’ theo mặc định. Điều này có nghĩa là chúng tôi tự động chuyển đổi mọi khoản lãi, lỗ, vốn, điều chỉnh cổ tức hoặc hoa hồng đã thực hiện thành đồng tiền cơ sở của bạn.
 
Hãy xem một ví dụ:
 
Bạn đã mua FTSE (UK100) trị giá £20 mỗi điểm và đồng tiền cơ sở trong tài khoản giao dịch của bạn là USD. Vì bạn đã chọn giao dịch bằng GBP, khác với tiền tệ cơ sở của bạn, nên chúng tôi cần chuyển đổi bất kỳ giao dịch liên quan nào sang USD.
 
Giả sử tỷ giá hối đoái là 0,7576 ($1 bằng £0,7576). Sau khi thêm phí chuyển đổi 0,6%, chúng tôi nhận được tỷ lệ chuyển đổi là 0,7576 x 1,006 = 0,7621.
 
Nếu FTSE tăng 30 điểm, lợi nhuận của bạn sẽ là £600. Số tiền này sẽ được phản ánh là £600/0,7621 = $787,30 trên tài khoản của bạn. Để tính phí quản trị viên được tính, hãy nhân lợi nhuận của bạn với 0,6%:
 
$787,30 lợi nhuận x 0,6% = £4,72 phí chuyển đổi tiền tệ (đã bao gồm – không tính riêng)
 

Làm cách nào để xem Phí chuyển đổi tiền tệ mà tôi đã thanh toán?

Chúng tôi không liệt kê phí chuyển đổi tiền tệ theo giao dịch riêng lẻ. Điều này sẽ làm cho các báo cáo trở nên quá phức tạp và dài để khách hàng của chúng tôi có thể dễ dàng xem xét.
 
Thay vào đó, tỷ giá chuyển đổi tiền tệ bao gồm phí chuyển đổi được hiển thị và báo cáo ‘chi phí và lệ phí’ được cung cấp hàng năm vào hoặc ngay sau ngày 1 tháng 7 hàng năm.
 
Báo cáo ‘Chi phí và lệ phí’ sẽ bao gồm các khoản phí chuyển đổi tiền tệ tổng hợp được thanh toán trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 30 tháng 6 hàng năm. Những tuyên bố này được gửi qua email và sẽ được truy cập thông qua Cổng thông tin khách hàng của Hantec Markets.
 
Để tính phí chuyển đổi được tính, bạn chỉ cần nhân số tiền được chuyển đổi với 0,6%.
 
Ví dụ:
 
Giả sử chi phí £7.263,44 sau khi chuyển đổi để mua 10 cổ phiếu của Tesla với giá 550 USD/cổ phiếu*.
 
Phí chuyển đổi tiền tệ đã thanh toán = £7.263,44 x 0,6% = £43,58
 
Số tiền này sẽ được cộng cùng với bất kỳ khoản phí chuyển đổi nào khác vào bảng sao kê ‘chi phí và lệ phí’ của bạn.
 
Vui lòng kiểm tra chi phí và lệ phí trước khi giao dịch. Tất cả các số liệu hiển thị chỉ nhằm mục đích minh họa.

Phí qua đêm

Also known as the ‘Swap’ charge, this is the cost of holding a position overnight. The amount will be dependant on the size of your trade, whether you have a long or short position, and the instrument you are trading. Swap rates are determined by the underlying interest rate’s of the products or currency pairs you have open positions in.

All of this can also be found on our MT4 platform.

rotator.png

We are transferring you to our affiliated company Hantec Trader.

Please note: Hantec Trader does not accept customers from the USA or other restricted countries.