CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 62% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider.

You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

Please be advised that our Client Portal is scheduled for essential maintenance this weekend from market close on Friday 5th April, 2024, and should be back up and running before markets open on Sunday 7th April, 2024.

Chúng tôi rất vui mừng được chia sẻ rằng chúng tôi đang chuẩn bị cập nhật Cổng thông tin khách hàng nhằm mục đích cải thiện trải nghiệm của bạn với chúng tôi. Cổng thông tin khách hàng sẽ không khả dụng cho bạn kể từ khi thị trường đóng cửa vào thứ Sáu ngày 16 tháng 2 năm 2024 và sẽ hoạt động trở lại trước khi thị trường mở cửa vào Chủ nhật ngày 18 tháng 2 năm 2024.

CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 62% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider.

You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

Search
Close this search box.

Hantec Kiếm tiền như thế nào​

Chúng tôi thành công khi bạn thành công. Doanh thu của chúng tôi chủ yếu đến từ mức chênh lệch mà chúng tôi tính, với các khoản phí khác chiếm một phần nhỏ trong doanh thu của chúng tôi.

Thu nhập của Hantec Markets đến từ đâu

Thu nhập từ chênh lệch và hoa hồng tạo thành nguồn doanh thu chính của chúng tôi. Mức chênh lệch được xác định bởi chênh lệch giữa giá mua và giá bán mà chúng tôi đưa ra cho mỗi sản phẩm. Sự lây lan có thể nhìn thấy rõ ràng trên tất cả các sản phẩm của chúng tôi trên nền tảng giao dịch. Chúng tôi tính đến tất cả các chi phí cần thiết liên quan đến việc thực hiện giao dịch để đưa ra mức giá cạnh tranh trong khi đảm bảo các dịch vụ của chúng tôi vẫn khả thi về mặt thương mại. Tùy thuộc vào sản phẩm được giao dịch, bạn có thể phải chịu các khoản phí khác, chẳng hạn như chênh lệch đối với giao dịch tiền tệ, hoặc hoa hồng nếu giao dịch CFD..

Với cơ sở khách hàng lớn và đa dạng của chúng tôi, các vị trí giao dịch của khách hàng của chúng tôi chủ yếu bù đắp cho nhau. Khi một khách hàng mua EUR/USD, thông thường sẽ có một khách hàng khác bán EUR/USD. Mức độ tiếp xúc ròng của Hantec đối với kết quả này bằng không. Mặc dù vậy, chúng tôi vẫn tiếp tục tạo doanh thu dưới hình thức chênh lệch của mình. Nhưng điều gì sẽ xảy ra khi mức độ tiếp xúc của khách hàng của chúng tôi không đồng đều? Trong trường hợp này, chúng tôi có thể sử dụng mạng lưới cung cấp thanh khoản và cơ sở hạ tầng quản lý rủi ro để bảo vệ chúng tôi khỏi mọi rủi ro thị trường

rotator.png

We are transferring you to our affiliated company Hantec Trader.

Please note: Hantec Trader does not accept customers from the USA or other restricted countries.