CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 62% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider.

You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

Please be advised that our Client Portal is scheduled for essential maintenance this weekend from market close on Friday 5th April, 2024, and should be back up and running before markets open on Sunday 7th April, 2024.

Chúng tôi rất vui mừng được chia sẻ rằng chúng tôi đang chuẩn bị cập nhật Cổng thông tin khách hàng nhằm mục đích cải thiện trải nghiệm của bạn với chúng tôi. Cổng thông tin khách hàng sẽ không khả dụng cho bạn kể từ khi thị trường đóng cửa vào thứ Sáu ngày 16 tháng 2 năm 2024 và sẽ hoạt động trở lại trước khi thị trường mở cửa vào Chủ nhật ngày 18 tháng 2 năm 2024.

CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 62% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider.

You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

Search
Close this search box.

Hantec Markets Chính sách Scalping

Scalping là một hình thức giao dịch mà chúng tôi coi là một hành vi không chấp nhận được và một loại lạm dụng thị trường. Scalping có thể bị sử dụng sai để trở lại lợi nhuận bằng cách tận dụng sự chậm trễ của internet, giá cả bị trì hoãn, giá không hợp lệ hoặc thông qua khối lượng giao dịch lớn nhắm vào các biến động nhỏ (thay vì chuyển động giá) nơi mà các giao dịch được mở và đóng rất nhanh.

Nếu theo quyết định của chúng tôi, chúng tôi cho rằng bạn đã tham gia vào hình thức Scalping này, đó sẽ được coi là vi phạm Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi và do đó chúng tôi có quyền:

  • Thực hiện các thay đổi ngay lập tức đối với tài khoản của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn, tính thanh khoản được cung cấp bởi chúng tôi và độ chênh lệch giá được trích dẫn.
  • Chấm dứt tài khoản của bạn ngay lập tức và quyền truy cập của bạn vào máy chủ của chúng tôi.
  • Không công nhận bất kỳ giao dịch nào (tức là xử lý giao dịch như thể giao dịch chưa bao giờ diễn ra) mà là một phần của bất kỳ hoạt động Scalping nào.
  • Đóng bất kỳ giao dịch nào, là một phần của bất kỳ hoạt động Scalping nào, dựa trên giá thị trường hiện tại của chúng tôi.

Chúng tôi có thể thực hiện các quyền trên ngay cả khi bạn đã tham gia (hoặc không tham gia) vào các thỏa thuận với bên thứ ba liên quan đến giao dịch liên quan và ngay cả khi bạn có thể chịu một khoản lỗ giao dịch do đó.

Xin lưu ý rằng tất cả các hoạt động giao dịch đều được theo dõi chặt chẽ, và trong trường hợp xác định rằng bạn đang thực hiện Scalping, chúng tôi có quyền đóng tài khoản của bạn ngay lập tức.

rotator.png

We are transferring you to our affiliated company Hantec Trader.

Please note: Hantec Trader does not accept customers from the USA or other restricted countries.