CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 69.39% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider.

You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 69.39% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider.

You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR)

Tại Hantec Markets, chúng tôi tin tưởng vào sức mạnh của doanh nghiệp để tạo ra tác động tích cực đối với xã hội và môi trường. Cam kết của chúng tôi về trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (CSR) là một phần không thể thiếu của bản sắc và hoạt động của chúng tôi. Chúng tôi đang cố gắng tạo ra giá trị bền vững cho các bên liên quan của chúng tôi, bao gồm nhân viên, khách hàng, cộng đồng và hành tinh. Cùng nhau, chúng ta có thể tạo nên sự khác biệt!

HM-CSR-Logo-01
Đào tạo

Chúng tôi cố gắng tạo ra tác động tích cực đến xã hội bằng cách đầu tư vào các sáng kiến giáo dục. Cùng nhau, chúng ta có thể mở khóa tiềm năng của các thế hệ tương lai và định hình một tương lai tươi sáng hơn.

Tổ chức từ thiện

Bằng cách hợp tác với các tổ chức từ thiện, chúng ta có thể giải quyết các vấn đề xã hội cấp bách có tác động lâu dài đến xã hội.

Hỗ trợ

Bằng cách trao quyền cho nhân viên và các bên liên quan tích cực tham gia vào các sáng kiến từ thiện, chúng tôi tạo ra tác động tích cực và đóng góp cho một thế giới tốt đẹp hơn.

Sáng kiến ​​gần đây

870
Đã hỗ trợ
6
Địa điểm
220
Tình nguyện viên
10
Sáng kiến
Line-website.png