CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 71.01% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider.

You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 71.01% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider.

You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

Quan hệ đối tác Giới thiệu Môi giới

Hantec Markets có thể đưa ra các khoản chiết khấu cạnh tranh, công nghệ giao dịch linh hoạt và hỗ trợ khách hàng xuất sắc cho tất cả các Nhà môi giới giới thiệu. Xây dựng cơ sở khách hàng của bạn trong khi làm việc với Hantec Markets để mang lại trải nghiệm giao dịch tối ưu cho khách hàng của bạn. Bạn sẽ được chỉ định một người quản lý tài khoản chuyên dụng, người này sẽ luôn đảm bảo mức độ dịch vụ cao.

Tận dụng tối đa quan hệ đối tác IB của bạn

Các tính năng chính

Muốn trờ thành nhà môi giới?

Line-website.png