CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 69.39% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider.

You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 69.39% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider.

You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

Cách tiến hành giao dịch bằng đường trung bình di động: Hướng dẫn cơ bản

Đường trung bình di động có thể giúp bạn xác định các tín hiệu mua và bán, cũng như các xu hướng trên thị trường. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chia sẻ cách sử dụng đường trung bình di động trong chiến lược giao dịch. Chúng ta cũng sẽ tìm hiểu về một số lời khuyên để sử dụng đường trung bình di động một cách hiệu quả. Hãy cùng bắt đầu thôi!

Chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc giải thích đường trung bình di động là gì, các loại đường trung bình di động và cách tính các đường này. Chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng đường trung bình di động trong phân tích xu hướng, cũng như để tính mức hỗ trợ và mức kháng cự. Cuối cùng, bài viết sẽ kết lại bằng hướng dẫn bạn cách sử dụng đường trung bình di động một cách hiệu quả trong giao dịch.

 

Đường trung bình di động là gì?

 

Đường trung bình di động là một công cụ phân tích kỹ thuật giúp giảm thiểu động thái giá bằng cách lọc “nhiễu” từ các biến động giá ngẫu nhiên. Đường trung bình di động được tính bằng cách lấy giá trị trung bình của giá thị trường trong một khoảng thời gian nhất định. Bạn có thể sử dụng đường trung bình di động cho bất kỳ chuỗi dữ liệu nào, bao gồm cổ phiếu, chỉ số chứng khoán, hàng hóangoại hối. Đường trung bình di động thường được sử dụng để xác định xu hướng hoặc mức hỗ trợ và mức kháng cự. Chúng cũng có thể được sử dụng để tạo tín hiệu mua và bán. Có rất nhiều loại đường trung bình di động như đường trung bình di động đơn giản, đường trung bình di động có trọng số và đường trung bình di động hàm mũ. Việc lựa chọn sử dụng đường trung bình di động nào sẽ tùy thuộc vào chiến lược, mục tiêu và phong cách giao dịch của nhà giao dịch.

 

Các loại đường trung bình di động và cách tính

 

Có ba loại đường trung bình di động chính mà các nhà giao dịch thường sử dụng:

  • Đường trung bình di động đơn giản (SMA)
  • Đường trung bình di động có trọng số (WMA)
  • Đường trung bình di động hàm mũ (EMA)

daily gold moving averages

Đường trung bình di động đơn giản (SMA)

 

Đường trung bình di động đơn giản (SMA) được tính bằng cách cộng n giá gần đây nhất rồi chia cho n. SMA là một trong những chỉ báo kỹ thuật phổ biến nhất của các nhà giao dịch và nhà đầu tư.

Cách tính

Đường SMA trong n khoảng thời gian được tính như sau:

SMA = (P1 + P2 + …… + An) / n

Trong đó, Pi là điểm dữ liệu trong khoảng thời gian thứ i.

 

Đường trung bình di động có trọng số (WMA)

 

Đường trung bình di động có trọng số (WMA) là loại đường trung bình di động chú trọng hơn vào các điểm dữ liệu gần đây. Nếu SMA tính giá trị trung bình của một tập hợp các điểm dữ liệu nhất định, thì WMA chỉ định các trọng số khác nhau cho từng điểm dữ liệu, trong đó, các điểm dữ liệu gần đây hơn sẽ nhận được trọng số cao hơn. Do đó, WMA phản ứng nhạy hơn với những thay đổi trong dữ liệu cơ bản, gần đây hơn, và rất hữu ích trong việc giúp bạn theo dõi xu hướng.

Cách tính

Đường WMA trong n khoảng thời gian được tính như sau:

WMA = (P1*W1 + P2*W2 + …… + Pn*Wn)/ n

trong đó, Pi và Wi lần lượt là điểm dữ liệu trong khoảng thời gian thứ i và trọng số của điểm dữ liệu đó.

 

Đường trung bình di động hàm mũ (EMA)

 

Đường trung bình di động hàm mũ (EMA) cũng tương tự như SMA và thậm chí còn giống WMA hơn, trừ việc EMA chú trọng hơn vào dữ liệu gần đây nhất. Nghĩa là đường trung bình di động hàm mũ thường phản ứng nhanh hơn với những thay đổi gần đây về giá. Đôi khi, EMA còn được gọi là đường trung bình di động có trọng số hàm mũ. Cách tính EMA phức tạp hơn một chút so với SMA hoặc WMA.

Cách tính

Đường EMA trong n khoảng thời gian được tính như sau:

EMA = (C – P) * (2 / (n + 1)) + P

trong đó, C và P lần lượt là điểm dữ liệu hiện tại và giá trị trung bình di động hàm mũ của khoảng thời gian trước đó (SMA được sử dụng cho khoảng thời gian đầu tiên).

 

Cách sử dụng đường trung bình di động để giao dịch

 

Chúng ta sẽ tìm hiểu về ba cách chính để sử dụng đường trung bình di động trong giao dịch:

  • Hướng của xu hướng
  • Mức hỗ trợ và mức kháng cự
  • Đường trung bình di động bắt chéo

 

Hướng của xu hướng

 

Rất đơn giản, hướng của đường trung bình di động lên, xuống hoặc đi ngang sẽ cho chúng ta biết xu hướng cơ bản của thị trường. Đường trung bình di động càng dài, nghĩa là số lượng điểm dữ liệu càng lớn, thì càng thể hiện rõ hơn về xu hướng dài hạn. Như vậy, trên biểu đồ hàng ngày, đường trung bình di động 10 ngày sẽ cho thấy xu hướng ngắn hạn, nhưng đường trung bình di động 200 ngày sẽ cho chúng ta thấy rõ hơn xu hướng dài hạn hơn nhiều. Ngoài ra, nếu tìm hiểu về các khoảng thời gian ngắn hạn như biểu đồ 30 phút hoặc 5 phút thì đường trung bình di động sẽ cho chúng ta biết thêm về hướng của xu hướng trong ngày.

 

Mức hỗ trợ và mức kháng cự

 

Đường trung bình di động có thể được sử dụng làm mức hỗ trợ và mức kháng cự đơn giản. Mức giá cao hơn đường trung bình di động thì được coi là mức hỗ trợ. Tương tự như vậy, mức giá thấp hơn đường trung bình di động thì được coi là mức kháng cự. Như vậy, bạn có thể thiết lập một chiến lược giao dịch gồm có tín hiệu về thời điểm mà điểm phá vỡ giá nằm trên hoặc dưới một đường trung bình di động nào đó trong một khoảng thời gian cụ thể trên biểu đồ. Độ dài của đường trung bình di động và khung thời gian của biểu đồ sẽ phụ thuộc vào chiến lược của bạn. Bạn có thể sử dụng đường trung bình di động làm mức hỗ trợ và mức kháng cự, như một yếu tố chính trong chiến lược của mình, hoặc như một yếu tố đáp ứng tiêu chí bổ sung cho một chiến lược lớn hơn bằng cách sử dụng các chỉ báo khác.

 

Đường trung bình di động bắt chéo

 

Đường trung bình di động bắt chéo xảy ra khi một đường trung bình di động cắt ngang phía trên hoặc phía dưới một đường trung bình di động khác có độ dài khác. Đường trung bình di động bắt chéo có thể được sử dụng để báo hiệu xu hướng đảo chiều. Khi đường trung bình di động ngắn (số khoảng thời gian n được tính ít hơn) bắt chéo trên đường trung bình di động dài (số khoảng thời gian n được tính nhiều hơn), thì có thể sử dụng làm tín hiệu mua. Và khi đường trung bình di động ngắn bắt chéo ở dưới đường trung bình di động dài, thì có thể được coi là tín hiệu bán. Một lần nữa, độ dài của hai đường trung bình di động và khung thời gian của biểu đồ sẽ phụ thuộc vào chiến lược giao dịch của riêng bạn và bạn nên thử nghiệm lại để tối ưu hóa xem nên sử dụng đường trung bình di động có độ dài như thế nào.

 

Tóm tắt nội dung chính về đường trung bình di động

 

Đường trung bình di động là một trong những chỉ báo kỹ thuật được sử dụng nhiều nhất trong giao dịch. Trong bài viết này, chúng tôi đã giải thích thế nào là đường trung bình di động, ba loại đường trung bình di động khác nhau và cách tính các đường này. Chúng ta cũng đã thảo luận về cách sử dụng đường trung bình di động trong giao dịch của bạn. Để tìm hiểu thêm về phân tích kỹ thuật, hãy truy cập Trung tâm học tập của chúng tôi. Để xem thêm các lời khuyên giao dịch hữu ích khác, hãy nhớ xem thêm các bài viết khác của chúng tôi.

Related Posts
Forex word cloud with major world currencies on background
Hướng dẫn giao dịch
Cách giao dịch ngoại hối

Làm thế nào để giao dịch ngoại hối? Bài viết này đáng lẽ phải cung cấp cho bạn một điểm khởi đầu tốt hơn để thực hiện giao dịch ngoại hối đầu tiên của bạn.

Subscribe to our blog
For the latest news and trading resources, direct to your inbox
Line-website.png