CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 69.39% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider.

You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 69.39% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider.

You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

White Labels

Nếu bạn đang tìm kiếm một cách tiết kiệm chi phí để mở rộng kinh doanh của mình, giải pháp White Label của Hantec Markets có thể là lựa chọn phù hợp cho bạn.

Chúng tôi cung cấp công nghệ và tốc độ cung cấp để phù hợp với nhu cầu của bạn, đảm bảo các công cụ và giải pháp phù hợp được cung cấp.

Hantec Markets có thể cung cấp cho công ty của bạn một gói Đại lý đầy đủ, bao gồm một nền tảng giao dịch tùy chỉnh, độ dung dịch từ nhiều ngân hàng, CRM và giải pháp hỗ trợ văn phòng.

Tổng quan

Lợi ích

Line-website.png