Spread bets and CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 68% of retail investor accounts lose money when spread betting and/or trading CFDs with this provider.
You should consider whether you understand how spread bets and CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 68% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider.
You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

ไวท์ เลเบล (White Labels)

โซลูชั่นไวท์ เลเบลของ Hantec Markets ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มความสามารถ เทคโนโลยี และสภาพคล่องได้อย่างรวดเร็วด้วยแพคเกจโบรกเกอร์ที่ครบครัน จึงช่วยให้การรายงานและการกำกับดูแลการปฏิบัติตามฯ เป็นเรื่องง่ายขึ้นด้วยเครื่องมือสำหรับฝ่ายบริหารงานทั่วไป (Back Office) ที่พร้อมใช้งาน

หากคุณกำลังต้องการวิธีที่คุ้มค่าเพื่อขยายธุรกิจที่ได้รับการกำกับดูแลของคุณ โซลูชั่นไวท์ เลเบลของ Hantec Markets อาจเป็นคำตอบที่บริษัทของคุณต้องการ

เรานำเสนอเทคโนโลยีและสภาพคล่องที่ตอบโจทย์ความต้องการของคุณโดยจะตรวจสอบให้แน่ใ