CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 69.39% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider.

You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 69.39% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider.

You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

Fibonacci / Golden Ratio

เรียนรู้วิธีใช้ Fibonacci retracement เพื่อระบุพื้นที่ที่เป็นไปได้ของแนวรับและแนวต้าน และตัดสินใจว่าจะเปิดและปิดตำแหน่งเมื่อใด หรือเมื่อใดควรหยุดและจำกัดการซื้อขายของคุณ

ต้นกำเนิดของ Fibonacci หรือ “Golden Ratio”

ลำดับ Fibonacci หรือ “Golden Ratio” คือตัวเลขที่ทรงพลังซึ่งเกิดขึ้นซ้ำตามธรรมชาติและสามารถใช้เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ทางเรขาคณิต ศิลปะ สถาปัตยกรรมและดาราศาสตร์ได้ Fibonacci แทนด้วยตัวอักษร “Phi” ในภาษากรีกและเท่ากับประมาณ 1.618 โดยเป็นค่าที่พบได้ในปรากฏการณ์ธรรมชาติหลายอย่าง ตั้งแต่สายขนาดเล็กของ DNA จนถึงกาแล็กซีขนาดใหญ่

Leonardo Bigollo Pisano นักคณิตศาสตร์ชาวอิตาลีซึ่งมีชีวิตอยู่ในช่วงปีค.ศ 1170 ถึงค.ศ 1250 เป็นผู้คนพบ Fibonacci เป็นคนแรก เขามีชื่อเล่นว่า “Fibonacci” ที่แปลคร่าวๆ ได้ว่า “บุตรชายของ Bonacci”

ตัวเลขสองตัวแรกในลำดับ Fibonacci คือ 0 และ 1 จากนั้นตัวเลขแต่ละลำดับต่อมาจะเท่ากับผลรวมของตัวเลขสองตัวก่อนหน้า ความสัมพันธ์ของ “Golden Ratio” กับลำดับ Fibonacci ก็คือลำดับถัดไปจะเพิ่มขึ้นจากลำดับก่อนหน้าในอัตราส่วน 1.618

เท่า ในทางคณิตศาสตร์ ลำดับ Fn ของตัวเลข Fibonacci จะกำหนดโดยความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นซ้ำและสามารถเขียนเป็นกฎในทางคณิตศาสตร์ได้ว่า

Fn = Fn-1 + Fn-2

รูปภาพที่ 1 และ 2: ลักษณะการเพิ่มขึ้นของชุดตัวเลข Fibonacci และตัวเลข 15 ตัวแรกตามลำดับ
Fibonacci Figure
The Fibonacci sequence:
0
1
1
2
3
5
8
13
21
34
55
89
144
233
377

รูปภาพที่ 3 และ 4: ลำดับ Fibonacci พบได้ในปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เช่น Hurricane Sandy และเกลียวของเปลือกหอย

Fibonacci Retracements and Extensions

Fibonacci เกี่ยวข้องกับตลาดเงินอย่างไร

ตัวเลขฟีโบนักชีสามารถใช้ในตัวบ่งชี้ทางเทคนิคได้หลายตัว ผู้ค้าบางรายใช้ชุด Fibonacci เพื่อตั้งค่าการศึกษาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของตน แทนที่จะใช้เลขกลม ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (20, 50, 90, 200) คุณสามารถใช้ตัวเลขฟีโบนักชี (21, 55, 89, 144) แทนได้ สิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้คือ ขึ้นอยู่กับข้อกำหนด ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่แตกต่างกันจะใช้ได้กับผู้ค้าที่แตกต่างกันและในตลาดที่แตกต่างกัน

นิยมใช้ Fibonacci สำหรับการคำนวณระดับแนวรับและแนวต้านที่เป็นไปได้ ในการพักตัวของราคาและ ระดับการฉายภาพ ปัจจัยสำคัญคือผลหารของคำศัพท์ที่อยู่ติดกันนั้นมีอัตราส่วนทองคำประมาณ 1.618 หรือผกผัน 0.618

ผู้ค้าจำนวนมากจะใช้เทคนิค Fibonacci ร่วมกันเพื่อให้ได้การคาดการณ์ที่แม่นยำยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น คุณอาจสังเกตจุดตัดกันระหว่างแฟนฟีโบนักชีและแนวต้าน

N.B. ไม่ควรใช้การศึกษาฟีโบนักชีเป็นตัวชี้วัดหลักของระยะเวลาในการเข้าหรือออกจากตำแหน่ง สิ่งเหล่านี้มีประโยชน์ในการสร้างพื้นที่ที่มีศักยภาพของแนวรับและแนวต้าน แต่ควรใช้ร่วมกับตัวบ่งชี้อื่น ๆ เป็นเครื่องมือยืนยัน

การคำนวณระดับ Fibonacci

  • ตัวเลขที่หารโดยตัวเลขสูงกว่าลำดับถัดไปจะเท่ากับประมาณ 0.6180 (13/21=0.6190, 21/34=0.6176, 34/55=0.6181, 55/89=0.6179)
ดังนั้น ตัวเลขจึงเพิ่มขึ้นโดยประมาณ 0.6180 ซึ่งเป็นฐานในการย่อตัว 61.8%
  • ตัวเลขที่หารโดยตัวเลขที่สูงกว่าสองลำดับถัดไปจะเท่ากับประมาณ 0.3820
(13/34=0.382, 21/55=0.3818, 34/89=0.3820, 55/144=0.3819). ดังนั้น ตัวเลขจึงเพิ่มขึ้นโดยประมาณ 0.3820 ซึ่งเป็นฐานในการย่อตัว 38.2% อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่า 1 – 0.618 = 0.382
  • ตัวเลขที่หารโดยตัวเลขก่อนหน้าจะเท่ากับประมาณ 1.618
(21/13=1.6153, 34/21=1.6190, 55/34=1.6176, 89/55=1.6181). ดังนั้น ตัวเลขจึงเพิ่มขึ้นโดยประมาณ 1.618 ซึ่งเป็นฐานในการคาดการณ์ 161.8%

Fibonacci Retracements

การถอยกลับของ Fibonacci คือการย้อนกลับของราคาเดิม การถอยกลับของ Fibonacci ใช้เส้นแนวนอนเพื่อระบุพื้นที่ของแนวรับหรือแนวต้านที่ระดับ Fibonacci ที่สำคัญ ก่อนทิศทางเดิมจะถูกสร้างขึ้นใหม่

สิ่งที่นักเทรด Fibonacci retracement นิยมมองหาคืออะไร? ระดับถูกสร้างขึ้นโดยการวาดเส้นแนวโน้มระหว่างจุดสุดขั้วสองจุดแล้วหาร ระยะทางแนวตั้งตามอัตราส่วน Fibonacci ที่สำคัญคือ 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 76.4% และ 100%

เทรดเดอร์จะสนใจอะไรใน Fibonacci Retracement ยอดนิยม คำตอบคือระดับที่เกิดจากการลากเทรนด์ไลน์ระหว่างจุดสองจุดที่ห่างกันที่สุดและจากนั้น แบ่งตามระยะแนวดิ่งตามอัตราส่วน Fibonacci สำคัญที่ 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 76.4% และ 100%

ภาพที่ 5: การย้อนกลับของ Fibonacci ที่ใช้งานอยู่

Fibonacci Projections

นอกจากนี้ยังสามารถใช้ Fibonacci เพื่อคำนวณราคาเป้าหมายที่อาจฝ่าวงล้อมได้ การคาดการณ์ Fibonacci เป็นตัวเลขที่คำนวณเมื่อมีการเคลื่อนไหวครั้งแรกตามด้วยการถอยกลับและการเคลื่อนไหวที่ตามมาเหนือจุดสูงสุดแรก จากนั้นจะใช้การย้อนระยะเริ่มต้นเพื่อหาเป้าหมายสำหรับการฝ่าวงล้อม

ระดับยอดนิยมที่ใช้จะเป็น 50%, 61.8%, 100% และบางทีอาจถึง 161.8% อีกครั้ง

ระดับที่นิยมใช้ในแต่ละครั้งก็คือ 50%, 61.8%, 100% และอาจมี 161.8% อีกด้วย
รูปภาพที่ 6: Fibonacci Projections

ในแผนภูมิ GBP/USD ด้านบน ระดับการประมาณการ Fibonacci อาจเป็นได้ ใช้เมื่อตลาดทะลุเหนือระดับสูงสุดในเดือนพฤษภาคม 2017 ที่ $1.3045 เป้าหมายระยะยาว 100% ของ Fibonacci ถูกโจมตี และระดับ Fibonacci ที่สำคัญอื่นๆ จะกลายเป็นแนวรับและแนวต้านหลัก นอกจากนี้ยังเป็นที่น่าสนใจที่จะสังเกตว่าเมื่อการรวมการประมาณการ Fibonacci 100% ทะลุขึ้นในเดือนมกราคม 2018 ตลาดจะเคลื่อนไปที่ประมาณการ Fibonacci 161.8% อย่างรวดเร็ว

Fibonacci Fans

พัดลม Fibonacci เป็นเครื่องมือ Fibonacci ที่ไม่ค่อยมีใครใช้เพื่อช่วยวัดแนวรับและแนวต้าน พัดลมถูกวัดโดยการคำนวณระดับ Fibonacci retracement บนระยะห่างแนวตั้งระหว่างสองระดับหลัก จากนั้นลากเส้นสามเส้นออกจากจุดแรกเพื่อผ่าแนวดิ่ง 38.2%, 50% และ 61.8% บนเส้นแนวตั้ง คุณสามารถใช้บรรทัดเหล่านี้เพื่อรวมบัญชีได้

รูปภาพที่ 7: Fibonacci Fans ของ EUR/USD
Fibonacci Fan

สรุป

  • เครื่องมือยืนยันที่เป็นประโยชน์
  • ช่วยระบุบริเวณที่เป็นแนวรับและแนวต้าน
  • สามารถให้ราคาเป้าหมายได้
  • เมื่อตลาดเทรดอยู่ในระดับ Fibonacci ที่ชัดเจน ระดับ Fibonacci ถัดไป* จะกลายเป็นเป้าระยะสั้น
  • ตลาดมักจะมีกำลังในบริเวณรอบๆ ระดับ Fibonacci
เปิดเมนูสืบค้นเนื้อหา
เปิดเมนูสืบค้นเนื้อหา

พร้อมเริ่มต้นเทรดหรือยัง

Line-website.png