Spread bets and CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 68% of retail investor accounts lose money when spread betting and/or trading CFDs with this provider.
You should consider whether you understand how spread bets and CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 68% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider.
You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

ปฏิทินเศรษฐกิจ


ไปที่หน้าปฏิทินเศรษฐกิจเป็นประจำเพื่อรับข้อมูลที่มีประโยชน์ซึ่งอาจส่งผลต่อกลยุทธ์การเทรดของคุณ ไม่พลาดข้อมูลทางเศรษฐกิจสำคัญซึ่งประกาศล่าสุด

ปฏิทินเศรษฐกิจของเราจะช่วยให้คุณได้รับข้อมูลที่มีประโยชน์ซึ่งอาจส่งผลต่อกลยุทธ์การเทรดของคุณ เราขอแนะนำให้คุณดูหน้านี้เป็นประจำเพื่อให้ทราบเรื่องการประกาศข่าวหรือการแถลงข่าวซึ่งอาจทำให้ตลาดผันผวน

พร้อมเริ่มต้นเทรดหรือยัง