CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 62% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider.

You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

Please be advised that our Client Portal is scheduled for essential maintenance this weekend from market close on Friday 5th April, 2024, and should be back up and running before markets open on Sunday 7th April, 2024.

เรายินดีที่จะแจ้งให้ทราบว่าเรากำลังเตรียมพร้อมสำหรับการอัปเดต Client Portal เพื่อมุ่งเน้นที่จะปรับปรุงประสบการณ์ของคุณกับเรา
Client Portal จะไม่พร้อมให้คุณใช้งานตั้งแต่ตลาดปิดใน วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 และควรสำรองข้อมูลและทำงานก่อนตลาดเปิดให้บริการใน วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567

CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 62% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider.

You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

Search
Close this search box.

เศรษฐศาสตร์มหภาค

เราจะบอกเล่าให้คุณเห็นภาพว่าตัวชี้วัดเศรษฐศาสตร์มหภาคเป็นองค์ประกอบสำคัญของการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานสำหรับเทรดเดอร์ โดยการให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานะเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างไร เราจะอธิบายตัวชี้วัดที่สำคัญที่สุดตามประเทศ

ข้อมูลเศรษฐศาสตร์มหภาคสามารถมีผลกระทบที่สำคัญต่อตลาดการเงิน การรับทราบถึงประกาศในปฏิทินเศรษฐกิจสามารถสร้างความแตกต่างระหว่างการทำกำไรหรือขาดทุนในสถานะการเทรดได้ ต่อจากนั้น การรู้วิธีตีความข้อมูลจะช่วยให้คุณได้รับโอกาสที่สำคัญในตลาด

ข้อมูลสำคัญที่้ไม่ทันตั้งตัวสามารถมีผลกระทบอย่างชัดเจนต่อทิศทางของตลาดในระยะสั้นถึงระยะกลาง

หน้าข้อมูลเศรษฐศาสตร์มหภาคของเราเป็นกุญแจสำคัญสำหรับการศึกษาของเทรดเดอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณมีความรู้ความชำนาญจากประสบการณ์มากขึ้น และจะช่วยเตรียมคุณให้พร้อมสำหรับการประกาศข้อมูลสำคัญ

ข้อมูลสำคัญที่้ไม่ทันตั้งตัวสามารถมีผลกระทบอย่างชัดเจนต่อทิศทางของตลาดในระยะสั้นถึงระยะกลาง

หน้าข้อมูลเศรษฐศาสตร์มหภาคของเราเป็นกุญแจสำคัญสำหรับการศึกษาของเทรดเดอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณมีความรู้ความชำนาญจากประสบการณ์มากขึ้น และจะช่วยเตรียมคุณให้พร้อมสำหรับการประกาศข้อมูลสำคัญ

ครอบคลุมหัวข้อสำคัญ ได้แก่:

 
เปิดเมนูสืบค้นเนื้อหา
เปิดเมนูสืบค้นเนื้อหา

พร้อมเริ่มต้นเทรดหรือยัง

rotator.png

เรากำลังพาท่านไปสู่ Hantec Trader ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของเรา

โปรดทราบว่า Hantec Trader ไม่รองรับลูกค้าจากสหรัฐอเมริกาหรือประเทศที่ถูกจำกัดอื่นๆ