Spread bets and CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 68% of retail investor accounts lose money when spread betting and/or trading CFDs with this provider.
You should consider whether you understand how spread bets and CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 68% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider.
You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

เครื่องมือการเทรดของ Hantec Markets

บทวิเคราะห์และบทวิจัยการลงทุนที่ใช้ได้จริง

TC_Logo_DarkBG

ผูุ้นำระดับโลก
ด้านบทวิเคราะห์ทางการเงิน

เป็นร้านค้าพรีเมียมครบวงจรสำหรับสนับสนุนการตัดสินใจด้านการลงทุน ซึ่งการผสมผสานที่ได้รับรางวัลระหว่างการวิเคราะห์ AI อัตโนมัติ อินเทอร์เฟซสำหรับผู้ใช้ที่สวยงาม และความเชี่ยวชาญของนักวิเคราะห์จะช่วยให้นักลงทุนสามารถค้นหาและตรวจสอบโอกาสที่เหมาะสม ปรับกลยุทธ์การเทรดของตนให้เหมาะสม และเรียนรู้เรื่องตลาดเงินอย่างต่อเนื่อง

5f3fc85928da77629ecfa4cc_TI-Mobile