fbpx

Spread bets and CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 68% of retail investor accounts lose money when spread betting and/or trading CFDs with this provider.
You should consider whether you understand how spread bets and CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 68% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider.
You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

เอกสารทางกฎหมาย

การเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยง

เว็บไซต์นี้จัดทำโดย Hantec Markets Limited (‘HML’) ซึ่งได้รับอนุญาตและได้รับการกำกับดูแลโดย Financial Services Commission [เลขที่จดทะเบียน C114013940]

Warning: demo platform

เงินจำลองที่มีผ่านแพลตฟอร์มทดลองของคุณจะช่วยให้คุณสามารถทำความคุ้นเคยกับแพลตฟอร์มการเทรดของเรา และการได้กำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นขณะเทรดในสภาพแวดล้อมแบบทดลองไม่ได้บ่งชี้ถึงผลลัพธ์ที่คุณอาจได้รับเมื่อเทรดด้วยบัญชีจริง ทั้งนี้ การเข้าถึงแพลตฟอร์มทดลองของคุณจะใช้ได้เพียง 30 วันเท่านั้นซึ่งจะยุติลงโดยอัตโนมัติหลังจากนั้น อย่างไรก็ตาม คุณจะสามารถเทรดในสภาพแวดล้อมจริงเมื่อคุณเปิดบัญชีและฝากเงินแล้ว

Warning: internet trading risks

มีความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการใช้ระบบการเทรดทางอินเทอร์เน็ต เช่น ข้อผิดพลาดในฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต หรือเหตุสุดวิสัยใดๆ (กล่าวคือ น้ำท่วม สภาวะอากาศผิดปกติ แผ่นดินไหว หรือปรากฏการณ์ธรรมชาติอื่นๆ ไฟไหม้ สงคราม การกบฏ การจลาจล ข้อพิพาทแรงงาน อุบัติเหตุ การดำเนินการของรัฐบาล การขัดข้องด้านการสื่อสารหรือไฟฟ้า หรือการทำงานผิดปกติของอุปกรณ์หรือซอฟต์แวร์) HML หรือบริษัทในเครือของเรา (‘เรา’ หรือ ‘ของเรา’) ไม่สามารถควบคุมสัญญาณกําลังงาน การรับหรือการกำหนดเส้นทางผ่านอินเทอร์เน็ต การกำหนดค่าอุปกรณ์ของคุณหรือความเสถียรของการเชื่อมต่อ ดังนั้น เราจึงไม่สามารถรับผิดชอบการขัดข้องในการสื่อสารใดๆ การบิดเบือนหรือการล่าช้า (แม้เราจะพยายามลดความเป็นไปได้ที่ระบบจะขัดข้องให้เหลือน้อยที่สุดก็ตาม) โปรดโทรหาเราทันทีหากคุณไม่สามารถเข้าใช้บัญชีของคุณแล้วเราจะทำคำสั่งของคุณทางโทรศัพท์ โปรดทราบว่าเพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย คุณจะต้องผ่านกระบวนการระบุตัวตนก่อนที่เราจะสามารถรับคำสั่งใดๆ จากคุณได้ หากเราไม่สามารถระบุตัวตนคุณได้ เราจะไม่สามารถดำเนินการคำสั่งของคุณ

คำเตือน: ความเสี่ยงในการเทรดด้วยมาร์จิ้น

การเทรดค่าเงินและโลหะมีค่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเทรดด้วยมาร์จิ้นนั้นมีโอกาสทำกำไรรวมถึงความเสี่ยงที่จะขาดทุน ซึ่งอาจเกินกว่าจำนวนเงินที่คุณทำสัญญาในการเทรดหรือธุรกรรมใดๆ เป็นอย่างมาก นอกจากนี้ ความเคลื่อนไหวของราคาค่าเงินและโลหะมีค่าได้รับอิทธิพลจากปัจจัยจำนวนมากในแหล่งต่างๆ ทั่วโลกซึ่งไม่สามารถคาดเดาได้ ความเคลื่อนไหวที่รุนแรงของราคาเงินตราต่างประเทศและโลหะมีค่าอาจส่งผลให้เกิดการดำเนินการในตลาด และคุณอาจไม่สามารถจัดการการเทรดที่เคลื่อนไหวตรงข้ามได้ พนักงานของเราไม่สามารถรับประกันความแม่นยำในการคาดการณ์ตลาด (หากพวกเขาเสนอการคาดการณ์ดังกล่าว) และไม่สามารถรับประกันการขาดทุนสูงสุดที่คุณอาจได้รับ

คำเตือนที่เป็นข้อคิดเห็นทั่วไป

คำเตือนที่เป็นข้อคิดเห็นทั่วไปซึ่งเราให้ไว้หรือบนเว็บไซต์ของเรา หรือผ่านแพลตฟอร์มการเทรดของเราไม่ได้พิจารณาถึงสถานการณ์ทางการเงิน วัตถุประสงค์หรือความต้องการส่วนตัวของคุณ การเทรด CFD และค่าเงินไม่เหมาะสมกับทุกคน เราขอแนะนำให้คุณฝึกฝนโดยไม่มีความเสี่ยงในบัญชีทดลองก่อนที่จะลงทุนด้วยเงิน จากนั้น คุณควรพิจารณาวัตถุประสงค์ สถานการณ์ทางการเงินและความต้องการของคุณ รวมถึงดำเนินการตามขั้นตอนที่สมควรทั้งหมดเพื่อให้เข้าใจถึงผลลัพธ์ในการเทรดที่เป็นไปได้และกลยุทธ์ที่สามารถใช้ได้อย่างครบถ้วน

ลิขสิทธิ์

ยกเว้นในที่ซึ่งระบุไว้เป็นอย่างอื่น ข้อมูลทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ (“ไซต์”) เป็นลิขสิทธิ์ของเราโดยสงวนสิทธิ์ทั้งหมด ไม่มีส่วนใดของข้อมูลบนไซต์นี้ เช่น ข้อความ กราฟิกและโค้ด HTML ที่สามารถนำไปทำซ้ำหรือถ่ายโอนในรูปแบบใดก็ตามโดยวิธีใดก็ตามซึ่งไม่ได้รับอนุญาตจากเราเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า

การใช้ไซต์นี้ของคุณ

คุณสามารถดาวน์โหลดข้อมูลจากไซต์นี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและไม่ใช่ในเชิงพาณิชย์เท่านั้น ตราบที่สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาหรือคำบอกกล่าวเรื่องกรรมสิทธิ์อื่นๆ ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงและมองเห็นได้ โดยจะไม่มีการโอนสิทธิ์หรือผลประโยชน์ในสื่อใดๆ ที่ดาวน์โหลดไปให้คุณเนื่องจากสิ่งที่ดาวน์โหลดดังกล่าว คุณตกลงว่าคุณจะไม่คัดลอก ดัดแปลง แสดง แจกจ่าย จำหน่ายหรือถ่ายโอนข้อมูลใดๆ บนไซต์ในลักษณะใดก็ตามโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเราเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า นอกจากนี้ คุณจะไม่ใช้ไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้หรือกฎหมายที่ใช้บังคับใดๆ ห้ามไว้ในสถานการณ์ใดๆ ก็ตาม

Scalping เป็นรูปแบบของการเทรดที่เราพิจารณาว่าเป็นแนวทางปฏิบัติที่ไม่สามารถยอมรับได้และเป็นการใช้ตลาดในทางที่ผิดประเภทหนึ่ง Scalping อาจนำมาใช้เพื่อให้ได้กำไรในทางที่ผิดโดยใช้ประโยชน์จากเวลาแฝงของอินเทอร์เน็ต ราคาที่ล่าช้า การเทรดหลังปิดทำการ/โควตราคาที่ผิดพลาด หรือธุรกรรมที่มีปริมาณซื้อขายสูงมากโดยมีเป้าหมายที่ความเคลื่อนไหวระดับช่อง (แทนที่จะเป็นความเคลื่อนไหวของราคา) ซึ่งจะเปิดและปิดการเทรดอย่างรวดเร็วมาก

หากตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว เราพิจารณาได้ว่าคุณมีส่วนร่วมในรูปแบบของ Scalping ดังกล่าว จะถือเป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา และดังนั้น เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะ:

 • ดำเนินการเปลี่ยนแปลงบัญชีของคุณทันที เช่น การชำระบัญชีโดยเราและสเปรดที่โควต
 • ยุติบัญชีของคุณและการที่คุณเข้าใช้เซิร์ฟเวอร์ของเราทันที
 • ทำให้การเทรดใดๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม Scalping เป็นโมฆะ (กล่าวคือทำให้การเทรดเสมือนไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน)
 • ปิดการเทรดใดๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม Scalping ตามราคาตลาดปัจจุบันของเรา

เราสามารถใช้สิทธิ์ข้างต้นได้แม้คุณได้เข้าทำ (หรือหลีกเลี่ยงการเข้าทำ) การจัดการดังกล่าวกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับการเทรดที่เกี่ยวข้องและแม้จะส่งผลให้คุณขาดทุนในการเทรด

โปรดทราบว่ากิจกรรมการเทรดทั้งหมดจะได้รับการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดและในกรณีที่พบว่าคุณกำลัง Scalping เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะปิดบัญชีของคุณโดยมีผลทันที

Hantec Markets Limited (“HML”) places a high priority on the protection and safeguard of our client’s personal and financial information. In order to open and maintain customer accounts, we obtain and hold personal information. This policy outlines how we manage such information to ensure we meet our obligations to our customers’ privacy. This policy is set out on HML’s website and may be updated from time to time. Any updated policy together with a general notice informing customers of such change will be promptly posted to the website as and when this policy is materially updated. You agree that the posting of a revised policy electronically on the website as constituting actual notice to you. You are encouraged to periodically check and review this policy so that you will always know what information we collect, how we use it and to whom we disclose it.

Why do we collect your personal information?

In order to confirm your identity, and the appropriateness of our products to your circumstances, we collect personal information from you. During the process of opening an account for you, we will request your name, address, date of birth, contact details, income and savings. We may ask for additional information such as, but not limited to, trading statements and employment details. This information will be collected through our account application form. We will also use our own records and information from other sources where applicable.

If you do not want HML to use the personal information we hold, you should so inform us in writing at [email protected] As this information helps us fulfill our regulatory requirements, if you choose not to provide some information it may mean that we cannot provide or continue providing you with the service you have requested and HML shall have no liability to you in respect of the same. To keep the information as up to date as possible, we will change any details, such as your address, promptly when you inform us that they have changed.

How do we use this information?

The primary purpose for obtaining this information is establishing and managing an account for you. We will be able to keep you updated whilst you are a client in relation to matters such as your trading account and what’s happening at HML, including the services and products we offer. We may send you marketing information from time to time based on the information you have provided, whilst being conscious of the need to respect your privacy. You accept that whilst you have an account HML, that we may also use your personal data for identification verification, Anti-Money Laundering (AML) and Countering terrorist financing purposes.

We will not sell your personal data, but you agree that it may be disclosed to:

 • Other companies within the Hantec Group
 • Any courts, regulatory or other official bodies as agreed or may be required by law
 • Credit reporting or reference agencies
 • Other third party service providers who we may engage to provide research, identity verification checks or other services to us or to the Hantec Group
 • Anyone authorized by you, or who may be authorized under the terms of our contract
We will require any organization to whom we disclose your information or who may obtain it on our behalf to ensure its confidentiality, and to handle it in accordance with this policy. Please note HML does not sell or provide your personal information to third parties for marketing purposes.
 
How will we manage and store your confidential information?
 
Your information will be held on our secure computer systems and paper files. We have advanced systems and procedures in place to prevent any unauthorized access, improper modification or disclosure, misuse or loss of information. Our employees are trained to handle personal information with confidentiality and respect. We regard any breaches of this policy very serious and will take appropriate action as necessary.
We may need to store your information for some time after you have given it to us, even if we no longer have a relationship with you. Once we consider that that information is no longer needed, we will remove any records that identify you or destroy it securely.
 
Additional Information
We do our best to ensure your information is kept up to date. We understand that such information changes frequently such as changes of address and other personal circumstances, and can normally update your personal information over the telephone or by email.
You may request a copy of the personal information we hold about you, and ask us to amend any inaccuracies. We may charge a reasonable fee to cover the cost of this verification and for will provide the information within 40 days of receipt of your request and any applicable fees.
 
Complaints

If you have any further queries relating to our privacy policy, or you have a problem or complaint, please call us on +230 489 7888, or email at [email protected]

เนื้อหา

 1. ภาพรวม
 2. คำจำกัดความ
 3. แนวความเสี่ยง
 4. เจ้าหน้าที่สำหรับรายงานการต่อต้านการฟอกเงิน
 5. การรายงานธุรกรรมน่าสงสัย (Suspicious Transaction Reports หรือ STRS)
 6. การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Customer Due Diligence หรือ “CDD”)
 7. การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าที่มีความเข้มงวดมากขึ้น (Enhanced Due Diligence หรือ EDD)
 8. บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องทางการเมือง (Politically Exposed Person หรือ PEP)
 9. การตรวจสอบธุรกรรมน่าสงสัยในบัญชี
 10. การเก็บรักษาบันทึกเอกสาร

1. ภาพรวม

นโยบายต่อต้านการฟอกเงินและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายฉบับนี้ออกแบบขึ้นเพื่อให้ทำหน้าที่เป็นแนวนโยบายทั่วไปของ Hantec Markets Limited (“Hantec” หรือ “บริษัท”) นโยบายฉบับนี้ออกแบบขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมดตามที่ใช้บังคับและกำกับดูแล เช่น

 • กฎหมาย Financial Services Act 2007
 • กฎหมาย Code On The Prevention Of Money Laundering and Terrorist Financing 2012
 • กฎหมาย Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act 2002
 • กฎหมาย Securities Act 2005 และ
 • พระราชบัญญัติ แนวทาง กฎและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายของมอริเชียส

บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะป้องกัน ตรวจหาและไม่อำนวยความสะดวกให้กิจกรรมการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายโดยเจตนา ฝ่ายบริหารของบริษัทให้ความสำคัญกับการช่วยค้นหาแผนการฟอกเงินเป็นอย่างยิ่ง โดยเป็นนโยบายของบริษัทและบริษัทในเครือที่จะห้ามและป้องกันการฟอกเงินรวมถึงกิจกรรมที่อำนวยความสะดวกให้การฟอกเงินหรือการจัดหาเงินทุนให้กิจกรรมทางอาชญากรรมหรือการก่อการร้ายในเชิงรุก

2. คำจำกัดความ

“ธุรกรรม” หมายถึงการฝากเงิน การถอนเงิน การแลกเปลี่ยนหรือโอนเงิน

“การฟอกเงิน” คือกระบวนการแปลงเงินที่ได้จากการกระทำผิดไปเป็นเงินบริสุทธิ์ เพื่อให้สามารถใช้ได้เสมือนเงินที่ได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย นอกจากนี้ ยังอาจถูกมองว่าเป็นการเปลี่ยนแปลง/การปกปิดรูปแบบของกระบวนการเพื่อชุบตัวให้เงินจำนวนมากที่เกิดจากกิจกรรมทางอาชญากรรม กระบวนการเหล่านี้รวมถึงเงินที่ได้มาจากกิจกรรมทางอาชญากรรมต่างๆ โดยรวมถึงการหลีกเลี่ยงภาษี การก่อการร้าย การค้ายาเสพติด การทุจริต การลักทรัพย์ ฯลฯ

ปกติแล้ว การฟอกเงินจะเกิดขึ้นในสามขั้นตอน ก่อนอื่น จะมีการป้อนเงินเข้าสู่ระบบการเงินในขั้นตอนการ “นําเงินเข้าสู่ระบบ” โดยเงินที่เกิดจากกิจกรรมทางอาชญากรรมจะได้รับการแปลงเป็นตราสารการเงิน เช่น ธนาณัติหรือเช็คเดินทาง หรือได้รับการฝากเข้าบัญชีที่สถาบันการเงิน ในขั้นตอน “การย้ายเงิน” จะมีการโอนเงินไปยังบัญชีอื่นหรือสถาบันการเงินอื่นเพื่อแยกเงินออกจากแหล่งที่มาทางอาชญากรรมออกไปอีก ส่วนในขั้นตอน “การโอนเงิน” เงินจะได้รับการนำเข้าไปในเศรษฐกิจอีกครั้งและใช้ซื้อสินทรัพย์ที่ถูกกฏหมายหรือสนับสนุนด้านการเงินให้กิจกรรมทางอาชญากรรมหรือธุรกิจที่ถูกกฏหมายอื่นๆ การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายอาจไม่เกี่ยวกับกระบวนการทางอาชญากรรม แต่จะเป็นการพยายามปกปิดที่มาหรือเจตนาในการใช้เงินซึ่งในภายหลังจะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางอาชญากรรม

3. แนวความเสี่ยง

ความเป็นไปได้ที่จะมีการใช้เราเพื่อช่วยฟอกเงินหรือสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายทำให้ Hantec มีความเสี่ยงสูง โดยรวมถึงการดำเนินการด้านการกำกับดูแลและความเสียหายต่อชื่อเสียงซึ่งทำให้ธุรกิจเกิดความสูญเสีย

ดังนั้น ความเสี่ยงเหล่านี้ต้องได้รับการค้นหา ประเมินและบรรเทาลง ซึ่งจะทำเช่นเดียวกับความเสี่ยงทางธุรกิจทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับบริษัท บริษัทเชื่อว่าหากรู้จักลูกค้าเป็นอย่างดีและเข้าใจความต้องการของลูกค้าได้รอบด้าน ก็จะดำเนินการประเมินความเสี่ยงและพบกิจกรรมน่าสงสัยได้ดีขึ้น แนวความเสี่ยงหมายความว่า Hantec Markets Limited. จะมุ่งเน้นให้มีการใช้ทรัพยากรในด้านที่มีความเสี่ยงสูงสุด ประโยชน์ในการใช้แนวทางนี้ก็คือเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลมากกว่าซึ่งได้สัดส่วนกับความเสี่ยงที่เผชิญ พร้อมลดค่าใช้จ่ายในการกำกับดูแลการปฏิบัติตามฯ และภาระของลูกค้า รวมถึงมีความยืดหยุ่นในการรับมือกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ดีกว่าในขณะที่วิธีการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเปลี่ยนแปลงไป

4. เจ้าหน้าที่สำหรับรายงานการต่อต้านการฟอกเงิน

บริษัทจะแต่งตั้งเจ้าหน้าที่สำหรับรายงานการต่อต้านการฟอกเงิน (“MLRO”) ซึ่งมีคุณวุฒิด้านประสบการณ์ ความรู้และการฝึกอบรม โดยจะต้องรายงานธุรกรรมน่าสงสัยเป็นการภายในให้เจ้าหน้าที่เหล่านี้ MLRO จะมีความรับผิดชอบเต็มที่สำหรับโครงการ AML/CFT ของบริษัทและจะรายงานให้คณะกรรมการหรือคณะผู้บริหารของบริษัททราบถึงการฝ่าฝืนนโยบายและขั้นตอน AML/CFT ภายในที่สำคัญ รวมถึงกฎหมาย พระราชบัญญัติ และมาตรฐานของแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับ AML/CFT

หน้าที่ของ MLRO จะรวมถึงการตรวจสอบการกำกับดูแลการปฏิบัติตามฯ ของบริษัทในด้านหน้าที่ที่เกี่ยวกับ AML/CFT การควบคุมการสื่อสารและการฝึกอบรมด้าน AML/CFT ให้กับพนักงาน นอกจากนี้ MLRO จะตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการเก็บรักษาบันทึกเอกสารเกี่ยวกับ AML ไว้อย่างเหมาะสม เมื่อมีหลักฐาน MLRO จะตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการยื่นรายงานธุรกรรมต้องสงสัย (“STR”) อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ MLRO จะรับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริษัทได้ใช้โครงการตรวจสอบยืนยันและระบุตัวลูกค้าที่เพียงพอตลอดเวลาและสอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมาย MLRO ยังจะจัดเตรียมรายงานประจำปี เช่น รายงานตามกำหนดเวลาอื่นๆ ตามที่เห็นว่าจำเป็นให้แก่คณะกรรมการหรือคณะผู้บริหารของบริษัทที่จัดการกับ:

 • ความเพียงพอ/จุดอ่อนของการควบคุมภายในและ AML/CFT อื่นๆ
 • ขั้นตอนที่ปรับใช้
 • คำแนะนำในการแก้ไขข้อบกพร่องที่ระบุข้างต้น
 • จำนวนรายงานภายในที่พนักงานทำขึ้น และ
 • จำนวนรายงานที่ทำถึงหน่วยงานด้านการสืบสวนทางการเงิน

บริษัทและ MLRO จะตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักงานได้รับการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมและตระหนักถึงนโยบายและขั้นตอนด้าน AML/CFT ของบริษัทอย่างครบถ้วน นอกจากนี้ บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบทางอาชญากรรมและทางวินัยก่อนว่าจ้างพนักงานทุกคน รวมถึงบริษัทจะพัฒนาการฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่องภายใต้การควบคุมดูแลด้าน MLRO

5. การรายงานธุรกรรมน่าสงสัย (Suspicious Transaction Reports หรือ STRS)

การรายงานธุรกรรมน่าสงสัยเป็นการภายในจะไม่ได้รับการเปิดเผยให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ MLRO ทราบ โดย MLRO สร้าง STR ที่จะได้รับการคุ้มครองจากการดำเนินการทางแพ่ง อาญาหรือทางวินัยเกี่ยวกับข้อมูลที่มีในรายงาน เว้นแต่จะมีการเปิดเผยข้อมูลโดยไม่สุจริต MLRO มีหน้าที่เก็บรักษาบันทึกเอกสารในรูปแบบที่อนุญาตให้หน่วยงานต่างๆ สามารถสร้างธุรกรรมขึ้นได้ใหม่โดยสมบูรณ์เมื่อใดก็ได้ ทั้งนี้ บันทึกเอกสาร STR ทั้งหมดจะได้รับการเก็บรักษาไว้เป็นระยะเวลาอย่างน้อยเจ็ดปี นอกจากนี้ MLRO และพนักงานของบริษัทต้องไม่แจ้งเตือนลูกค้าถึงข้อเท็จจริงที่ว่ามีการรายงาน/สืบสวนธุรกรรมที่อาจน่าสงสัยเพื่อไม่ให้เป็นการกระทำผิดเนื่องจากแจ้งเตือน MLRO จะพิจารณาธุรกรรมภายในที่อาจน่าสงสัยแต่ละธุรกรรมและตัดสินใจว่าเรื่องดังกล่าวมีเหตุผลที่น่าสงสัยจนต้องดำเนินการตามหน้าที่เกี่ยวกับ STR หรือไม่

6. การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Customer Due Diligence หรือ “CDD”)

มาตรการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า/‘ทำความรู้จักลูกค้าของคุณ’ (“CDD”) เป็นสิ่งสำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย CDD จะระบุตัวลูกค้าและตรวจสอบยืนยันตัวตนที่แท้จริงของพวกเขาตามหลักเกณฑ์ด้านเอกสารหรือข้อมูลที่ได้จากแหล่งที่เป็นอิสระและเชื่อถือได้ทั้งในขณะที่เริ่มต้นความสัมพันธ์ทางธุรกิจและต่อเนื่องไปเรื่อยๆ การระบุตัวลูกค้าคือการทำความรู้จักรายละเอียดที่ระบุตัวตนของลูกค้า เช่น ชื่อและที่อยู่ สถานะการเงินและความสามารถที่เขากำลังจะเข้าทำความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ส่วนการตรวจสอบยืนยันเป็นการได้มาซึ่งหลักฐานที่บริษัทพึงพอใจและสนับสนุนคำกล่าวอ้างถึงตัวตน ซึ่งบริษัทจะเก็บรักษาไฟล์ไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 ปี บริษัทจะ

 1. เก็บรวบรวมข้อมูลประจำตัวบางอย่างจากลูกค้าแต่ละรายที่เปิดบัญชี
 2. ใช้มาตรการด้านความเสี่ยงเพื่อตรวจสอบยืนยันตัวตนของลูกค้าแต่ละรายที่เปิดบัญชีกับเรา และ
 3. บันทึกข้อมูลประจำตัวของลูกค้าและวิธีการตรวจสอบยืนยัน รวมถึงผลลัพธ์
 • ก่อนเปิดบัญชี บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไปนี้

สำหรับบัญชีทั้งหมด หากทำได้ สำหรับบุคคล นิติบุคคลหรือองค์กรที่เปิดบัญชีใหม่และชื่อที่มีการระบุในบัญชี

 1. ชื่อ เลขที่บริษัท สถานะทางกฎหมาย วันที่และประเทศที่ประกอบกิจการหรือจดทะเบียน (สำหรับนิติบุคคลที่ไม่ใช่บุคคล)
 2. วันที่และสถานที่เกิด (สำหรับบุคคล)
 3. อาชีพ ตำแหน่งสาธารณะที่มีหากระบุได้ ชื่อของนายจ้าง (สำหรับบุคคล) หรือนโยบายด้านการต่อต้านการฟอกเงินและการปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (สำหรับนิติบุคคลที่ไม่ใช่บุคคล)
 4. ที่อยู่ปัจจุบันซึ่งจะเป็นที่อยู่ที่พำนักอาศัย (สำหรับบุคคล) หรือที่อยู่สำนักงานที่จดทะเบียนและสถานที่ประกอบธุรกิจหลัก (หากต่างจากสำนักงานที่จดทะเบียนสำหรับนิติบุคคลที่ไม่ใช่บุคคล)
 5. หมายเลขหนังสือเดินทางและประเทศที่ออก หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนและประเทศที่ออกเอกสารอื่นๆ ที่รัฐบาลออกให้ซึ่งเป็นหลักฐานถึงสัญชาติหรือที่พำนักอาศัยและมีรูปภาพหรือสิ่งยืนยันอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ หรือใบอนุญาตขับขี่ที่ยังไม่หมดอายุ และ
 6. ข้อมูลประจำตัวของตัวการอ้างอิง (ซึ่งรวมถึงผู้รับประโยชน์ ผู้ควบคุม ผู้อำนวยการ หรือบุคคลที่เทียบเท่า) ที่มีการควบคุมเงินทุนหรือสินทรัพย์ในระดับสูงสุดของนิติบุคคลที่ไม่ใช่บุคคล นอกเหนือจากหลักฐานว่าบุคคลที่กล่าวอ้างว่าจะดำเนินการในนามของนิติบุคคลได้รับอนุญาตและระบุตัวบุคคลดังกล่าวอย่างเหมาะสม

ในกรณีที่ตัวการอ้างอิงไม่ใช่บุคคล บริษัทจะสืบสวนเพิ่มเติมเพื่อพิสูจน์ถึงตัวตนของบุคคลธรรมดาซึ่งเป็นเจ้าของหรือควบคุมธุรกิจดังกล่าวในระดับสูงสุด นอกจากนี้ เมื่อเปิดบัญชีให้กับธุรกิจหรือวิสาหกิจระหว่างประเทศซึ่งไม่มีเลขประจำตัว บริษัทจะขอเอกสารสำรองที่ได้รับอนุมัติจากรัฐบาลซึ่งรับรองถึงการมีอยู่ของธุรกิจหรือวิสาหกิจดังกล่าว

 • ลูกค้าที่ปฏิเสธไม่ให้ข้อมูล

หากผู้ที่อาจเป็นลูกค้าหรือลูกค้าเดิมปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลดังที่อธิบายไว้ข้างต้นหรือข้อมูลดังกล่าวที่บริษัทอาจต้องการหรือปรากฏว่าได้ให้ข้อมูลที่ทำให้เข้าใจผิดโดยเจตนา บริษัทจะไม่เปิดบัญชีใหม่และหลังจากพิจารณาความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องแล้ว ก็จะพิจารณาปิดบัญชีใดๆ ที่ลูกค้าเดิมเปิดอยู่

 • การตรวจสอบยืนยันข้อมูล

บริษัทจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริษัทมีความเชื่อตามสมควรว่าทราบถึงตัวตนที่แท้จริงของลูกค้าโดยใช้ขั้นตอนความเสี่ยงเพื่อตรวจสอบยืนยันและบันทึกข้อมูลที่ถูกต้องซึ่งได้รับเกี่ยวกับลูกค้าโดยอ้างอิงตามความเสี่ยงรวมถึงตามขอบเขตที่เหมาะสมและสามารถทำได้ ในการตรวจสอบยืนยันตัวตนของลูกค้า บริษัทจะวิเคราะห์ความไม่สอดคล้องของข้อมูลที่ได้รับในเชิงตรรกะ ตัวตนของลูกค้าต้องได้รับการตรวจสอบยืนยันเมื่อ

 1. สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้าใหม่
 2. บริษัทสงสัยว่ามีการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ
 3. บริษัทสงสัยเกี่ยวกับความถูกต้องหรือความเพียงพอของเอกสารหรือข้อมูลที่ก่อนหน้านี้ได้รับมาเพื่อวัตถุประสงค์ของ CDD

เมื่อดำเนินการตรวจสอบยืนยันตัวตนหลังสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ การตรวจสอบยืนยันจะแล้วเสร็จในทันทีที่ทำได้หลังสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจแล้ว

 • วิธีการตรวจสอบยืนยัน

บริษัทจะตรวจสอบยืนยันตัวตนของลูกค้าผ่านหลักฐานที่เป็นเอกสารและหลักฐานที่ไม่ใช่เอกสาร (การตรวจสอบยืนยันทางอิเล็กทรอนิกส์) โดยบริษัทจะใช้เอกสารเพื่อตรวจสอบยืนยันตัวตนของลูกค้าเมื่อมีเอกสารที่เหมาะสม เนื่องจากมีกรณีการแอบอ้างเป็นบุคคลมากขึ้น บริษัทจะเพิ่มการใช้หลักฐานที่เป็นเอกสารโดยใช้วิธีที่ไม่ใช่เอกสารดังที่อธิบายไว้ทางด้านล่างเมื่อทำได้ นอกจากนี้ บริษัทอาจใช้วิธีที่ไม่ใช่เอกสารดังกล่าวหลังใช้หลักฐานที่เป็นเอกสารแล้ว หากยังคงไม่แน่ใจว่าทราบตัวตนที่แท้จริงของลูกค้าหรือไม่

ในการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับตรวจสอบยืนยัน บริษัทจะพิจารณาว่าข้อมูลที่ให้ไว้เพื่อระบุตัวตนมีความสอดคล้องกันในเชิงตรรกะหรือไม่ เช่น ชื่อลูกค้า วันเกิด ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์

เอกสารที่เหมาะสมสำหรับการตรวจสอบยืนยันตัวตนของลูกค้า เช่น

 1. สำหรับบุคคล: เอกสารระบุตัวตนที่รัฐบาลเป็นผู้ออกให้และยังไม่หมดอายุซึ่งเป็นหลักฐานถึงสัญชาติ ที่พักอาศัยและมีรูปถ่ายหรือสิ่งยืนยันอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เช่น ใบอนุญาตขับขี่หรือหนังสือเดินทาง และ
 2. สำหรับนิติบุคคลที่ไม่ใช่บุคคล: เอกสารที่แสดงถึงการมีอยู่ของนิติบุคคล เช่น หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัท ใบอนุญาตทางธุรกิจที่รัฐบาลเป็นผู้ออกให้ (หากมี) ฯลฯ

ทั้งนี้ ไม่ได้มีการกำหนดว่าบริษัทจะต้องดำเนินการต่างๆ เพื่อพิจารณาว่ามีการออกเอกสารที่ลูกค้าให้ไว้สำหรับการตรวจสอบยืนยันตัวตนอย่างถูกต้องและอาจอาศัยเอกสารระบุตัวตนที่รัฐบาลเป็นผู้ออกให้สำหรับการตรวจสอบยืนยันตัวตนของลูกค้า อย่างไรก็ตาม หากเอกสารแสดงถึงรูปแบบการฉ้อโกงที่เห็นได้ชัด บริษัทจะพิจารณาปัจจัยดังกล่าวในการพิจารณาว่าเอกสารจะสามารถก่อให้เกิดความเชื่อตามสมควรว่าทราบถึงตัวตนที่แท้จริงของลูกค้าหรือไม่

บริษัทจะใช้วิธีที่ไม่ใช่เอกสารต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบยืนยันตัวตน

 1. การติดต่อลูกค้า
 2. การตรวจสอบยืนยันตัวตนของลูกค้าโดยอิสระผ่านการเปรียบเทียบข้อมูลที่ลูกค้าให้ไว้กับข้อมูลที่ได้จากอินเทอร์เน็ตและ/หรือแหล่งอื่นๆ
 3. การตรวจสอบข้อมูลอ้างอิงกับสถาบันการเงินอื่นๆ
 4. การขอรายงานการเดินบัญชีทางการเงิน

วิธีที่ไม่ใช่เอกสารในการตรวจสอบยืนยันจะใช้ในสถานการณ์ต่อไปนี้

 1. เมื่อบริษัทไม่รู้จักเอกสารที่ลูกค้าแสดงในการตรวจสอบยืนยันตัวตน
 2. เมื่อมีสถานการณ์อื่นๆ ที่เพิ่มความเสี่ยงว่าบริษัทจะไม่สามารถตรวจสอบยืนยันตัวตนที่แท้จริงของลูกค้าผ่านวิธีทางเอกสารได้
 • การขาดการตรวจสอบยืนยัน

หากบริษัทเชื่อโดยสมควรว่าจะไม่สามารถพิสูจน์ตัวตนที่แท้จริงของลูกค้าได้ บริษัทจะดำเนินการต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่าง

 1. ไม่ดำเนินการต่อหรือยุติธุรกิจใดๆ กับลูกค้า
 2. ยื่น STR ตามกฎหมายและข้อบังคับที่ใช้บังคับ

7. การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าที่มีความเข้มงวดมากขึ้น (Enhanced Due Diligence หรือ EDD)

นโยบายต่อต้านการฟอกเงินและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายฉบับนี้ออกแบบขึ้นเพื่อให้ทำหน้าที่เป็นแนวนโยบายทั่วไปของ Hantec Markets Limited Mauritius (“Hantec” หรือ “บริษัท”) นโยบายฉบับนี้ออกแบบขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมดตามที่ใช้บังคับและกำกับดูแล เช่น

มาตรการด้านการกำกับดูแลกำหนดให้มีการค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมและการระบุตัวตนลูกค้าที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในการการฟอกเงินสูงเพื่อประเมินความเสี่ยงที่มีได้ดีขึ้น

หากบริษัทประเมินว่าความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือธุรกรรมในบางโอกาสเป็นความสัมพันธ์ที่มีความเสี่ยงสูงจากสถานะความเสี่ยงของลูกค้าแต่ละราย กล่าวคือ ลักษณะของลูกค้า ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ตำแหน่งที่ตั้ง หรือลักษณะจำเพาะอื่นๆ ของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ บริษัทก็จะใช้มาตรการ EDD ยกตัวอย่างบางส่วน สถานการณ์ที่จะใช้ EDD ได้แก่

 1. หากบริษัทสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้าจากประเทศที่มีระบบหรือมาตรการด้านการต่อต้านการฟอกเงินและการปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายไม่เพียงพอ หรือ
 2. หากลูกค้าพยายามทำธุรกรรมจำนวนมากผิดปกติซึ่งซับซ้อนหรือธุรกรรมที่มีรูปแบบผิดปกติซึ่งไม่มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน หรือวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายหรือเป็นไปตามหลักเศรษฐกิจอย่างเห็นได้ชัดผ่าน Hantec Markets Limited

ในทุกสถานการณ์ บริษัทอาจพิจารณาระดับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องและพิจารณาว่าควรใช้การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าที่มีความเข้มงวดมากขึ้นในสถานการณ์ดังกล่าว

นอกจาก CDD แล้ว จะมีการใช้ข้อกำหนดที่เข้มงวดมากขึ้นต่อไปนี้ภายใต้ EDD

 1. จะต้องมีการระบุข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งเงินทุนหรือแหล่งทรัพย์สินของลูกค้า
 2. จะต้องมีการดำเนินการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมและถี่ยิ่งขึ้น รวมถึงการเปรียบเทียบรายชื่อผู้ก่อการร้ายและอาชญากรอื่นๆ ที่กำหนดภายในแหล่งข้อมูลสื่อที่เข้าถึงได้อย่างเปิดเผย (อินเทอร์เน็ตผ่านแพลตฟอร์ม World-Check)
 3. ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมจากลูกค้าหรือจากการค้นคว้าของบริษัทเองและแหล่งข้อมูลของบุคคลภายนอกเพื่อทำให้เข้าใจหรืออัพเดตข้อมูลของลูกค้า รับข้อมูลเพิ่มเติม ทำความเข้าใจลักษณะและวัตถุประสงค์ของธุรกรรมที่ลูกค้าทำกับบริษัท

หากพบข้อมูลน่าสงสัยที่บ่งชี้ถึงกิจกรรมการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่อาจเป็นไปได้ MLRO จะยื่น STR ตามข้อบังคับและกฎหมายที่ใช้บังคับ

8. บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องทางการเมือง (Politically Exposed Person หรือ PEP)

บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องทางการเมืองคือบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ที่สำคัญในภาครัฐ โดยรวมถึงหัวหน้ารัฐบาล นักการเมืองอาวุโส เจ้าหน้าที่ฝ่ายตุลาการหรือทหาร เจ้าหน้าที่พรรคการเมืองสำคัญซึ่งรวมถึงครอบครัวหรือผู้ใกล้ชิดของบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องทางการเมือง

บริษัทจะตรวจสอบข้อมูลสาธารณะโดยรวมถึงข้อมูลที่มีบนอินเทอร์เน็ตหรือในฐานข้อมูลเพื่อพิจารณาว่าเจ้าของบัญชีซึ่งทำธุรกรรมจำนวนมากกว่า 10,000 USD (หรือเทียบเท่า) เป็น PEP หรือไม่ หากพบข้อมูลที่บ่งชี้ว่าเจ้าของบัญชีอาจเป็น PEP และเมื่อใช้ขั้นตอนตามสมควรเพิ่มเติม ก็พิจารณาได้ว่าอันที่จริงแล้ว บุคคลดังกล่าวเป็น PEP บริษัทจะ

 1. ดำเนินมาตรการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าที่มีความเข้มงวดมากขึ้นเพื่อพิสูจน์แหล่งเงินทุนหรือแหล่งทรัพย์สินของ PEP
 2. ดำเนินการตรวจสอบความสัมพันธ์ทางธุรกิจเกี่ยวกับ PEP ด้วยความเข้มงวดมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 3. สร้างหรือดำเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องหากฝ่ายบริหารอาวุโสอนุมัติเท่านั้น

หากพบข้อมูลน่าสงสัยที่บ่งชี้ถึงกิจกรรมการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่อาจเป็นไปได้ MLRO จะยื่น STR ตามข้อบังคับและกฎหมายที่ใช้บังคับ

9. Monitoring Accounts For Suspicious Transactions

บริษัทจะตรวจสอบจำนวนกิจกรรมในบัญชีที่เพียงพอเพื่ออนุญาตให้มีการพิสูจน์ถึงรูปแบบของขนาด ปริมาณซื้อขาย รูปแบบหรือประเภทของธุรกรรม ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่ผิดปกติ เช่น มีเขตอำนาจศาลที่ระบุว่า “ปฏิเสธให้ความร่วมมือ” เกี่ยวข้องหรือไม่ หรือพบ “สิ่งที่ดูน่าสงสัย” ดังที่ระบุทางด้านล่างหรือไม่ โดยบริษัทจะพิจารณาธุรกรรมซึ่งรวมถึงการเทรดและการโอนเงินทางธนาคารในบริบทของกิจกรรมอื่นๆ เพื่อพิจารณาว่าธุรกรรมขาดเหตุผลทางการเงินหรือน่าสงสัยเนื่องจากเป็นธุรกรรมหรือกลยุทธ์ที่ผิดปกติสำหรับลูกค้าดังกล่าวหรือไม่ บริษัทจะตรวจสอบธุรกรรมใดๆ ที่มีมูลค่ามากกว่า USD 10,000 (หรือเทียบเท่า) อย่างใกล้ชิดเพื่อพิสูจน์กิจกรรมน่าสงสัยใดๆ

นอกจากนี้ MLRO จะรับผิดชอบในการตรวจสอบดังกล่าว จะบันทึกเวลาและลักษณะที่ดำเนินการ และจะรายงานธุรกรรมน่าสงสัยไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อจำเป็น ตัวอย่างธุรกรรม พฤติกรรมหรือกิจกรรมน่าสงสัยที่ควรถือเป็น “สิ่งที่ดูน่าสงสัย” และทำให้เกิดการสอบสวนเพิ่มเติม โดย “สิ่งที่ดูน่าสงสัย” เหล่านี้สามารถเตือนให้พนักงานของบริษัททราบถึงกิจกรรมน่าสงสัยที่อาจเกิดขึ้น ตัวอย่าง “สิ่งที่ดูน่าสงสัย” บางอย่างที่ทำให้เกิดการสอบสวนเพิ่มเติม เช่น

 1. ลูกค้าที่ต้องการรักษาจำนวนบัญชีของลูกค้าหรือผู้ได้รับมอบหมายให้จัดการดูแลซึ่งดูไม่สอดคล้องกับประเภทธุรกิจ โดยรวมถึงธุรกรรมที่อยู่ในชื่อของผู้ได้รับมอบหมายให้จัดการดูแล
 2. การที่ยอดที่ถอนกับยอดที่ฝากตรงกันโดยใช้วิธีที่ต่างกันในวันเดียวกันหรือวันก่อนหน้า
 3. การเปิดโปงหรือการใช้การโอนในทางที่ผิดโดยไม่ดำเนินการเทรดให้แล้วเสร็จในบัญชีการเทรด
 4. การแสดงให้เห็นถึงลักษณะในการดำเนินการที่ผิดปกติซึ่งไม่มีเนื้อหาทางเศรษฐกิจที่เห็นได้ชัดหรือวัตถุประสงค์ทางกฎหมายที่เห็นได้ชัด
 5. ลูกค้าที่ให้ข้อมูลไม่ตรงกันแก่พนักงานคนละราย
 6. การถอนเงินสดจำนวนมากจากบัญชีที่ไม่มีความเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้หรือจากบัญชีที่เพิ่งได้รับการโอนเงินเข้ามาเป็นจำนวนมากอย่างคาดไม่ถึงจากต่างประเทศ
 7. ลูกค้าแสดงความกังวลเรื่องความลับในระดับที่ผิดปกติ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับตัวตนของลูกค้า ประเภทธุรกิจหรือแหล่งสินทรัพย์
 8. ลูกค้าที่เป็นองค์กรขาดความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมของตนเองในภาพรวม
 9. ลูกค้าไม่สนใจเรื่องความเสี่ยง ค่าคอมมิชชั่นหรือรายจ่ายอื่นๆ เกี่ยวกับการเทรด.
 10. การแสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ที่ตีความได้ว่าการดำเนินการทำไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
 • การตอบสนองต่อสิ่งที่ดูน่าสงสัยและกิจกรรมน่าสงสัย

เมื่อสมาชิกของบริษัทตรวจพบ “สิ่งที่ดูน่าสงสัย” พวกเขาต้องยื่นรายงานเหตุการณ์ให้แก่ MLRO อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ อาจมีการกำหนดให้เขาดำเนินการสืบสวนกิจกรรมเพิ่มเติมตามคำสั่งของ MLRO ซึ่งอาจรวมถึงการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมเป็นการภายในหรือจากแหล่งข้อมูลภายนอก การจัดประเภทบัญชีเป็นบัญชีที่มีความเสี่ยงสูง การจัดให้บัญชีได้รับการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมดูแลที่เข้มข้นขึ้นโดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์เช่น การส่งคำสั่งทั้งหมดของบัญชีให้ MLRO ตรวจสอบก่อนดำเนินการ การตรวจสอบกิจกรรมการเทรดทั้งหมดเป็นประจำทุกวัน การตรวจสอบคำขอโอนเงิน การตรวจสอบเงินฝากทั้งหมด การติดต่อหน่วยงานต่างๆ การอายัดบัญชีหรือการยื่น STR ทั้งนี้ บริษัทจะไม่แจ้งให้ผู้ที่ไม่อยู่ในหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีอำนาจทราบถึง STR

10. การเก็บรักษาบันทึกเอกสาร

เมื่อโอนเงิน บริษัทจะบันทึกข้อมูลต่อไปนี้เป็นอย่างน้อยในฐานข้อมูล:

 1. วันที่ดำเนินการคำสั่งที่ส่งผ่าน
 2. ชื่อและที่อยู่ของผู้รับ
 3. ยอดเงินของคำสั่งที่ส่งผ่าน
 4. ข้อมูลประจำตัวของสถาบันการเงินของผู้รับ และ
 5. เลขที่บัญชีของผู้รับ

สำหรับแต่ละคำสั่งที่ส่งผ่านซึ่งบริษัทยอมรับ จะมีการเก็บคำสั่งการชำระเงินที่ได้รับจากผู้ส่งโดยมีคำสั่งของผู้ส่งและแบบฟอร์มเกี่ยวกับการส่งเงินที่บุคคลผู้โอนได้ดำเนินการจนแล้วเสร็จเอาไว้ในไฟล์ การรักษาความลับและการเก็บรักษา STR พนักงานทั้งหมดของบริษัทจะทราบว่าต้องรายงานข้อสงสัยแก่ใครและในรูปแบบใด นอกจากนี้ พวกเขาจะได้รับการฝึกอบรมจาก MLRO เมื่อและระหว่างการว่าจ้าง

MLRO จะเก็บบันทึกเรื่อง AML เอกสาร STR และเอกสารสนับสนุนไว้เป็นความลับและจะตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการยื่น STR ตามที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ข้อมูลนี้จะไม่ได้รับการสื่อสารให้กับบุคคลอื่นนอกจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีอำนาจ เมื่อทำรายงานสิ่งที่น่าสงสัยเป็นการภายในให้ MLRO หรือมีการส่ง STR ให้ FIU พนักงานของบริษัทจะไม่เตือนหรือแจ้งให้เจ้าของเงินทราบถึงรายงานหรือการดำเนินการใดๆ ที่ทำขึ้นเกี่ยวกับธุรกรรมเรื่องเงินดังกล่าว นอกจากนี้ เมื่อมีการทำ STR ให้ FIU เกี่ยวกับลูกค้าที่เจาะจง บริษัทจะตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการใช้ความระมัดระวังตามสมควรระหว่างการสืบสวนในภายหลังเพื่อไม่ให้เป็นการเตือนลูกค้าถึงการเปิดโปงดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทจะใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีการกระทำผิดเนื่องจากแจ้งเตือน

RTS 27 – Quality of Execution:

Publishing our quality of execution under the Commission Delegated Regulation (EU) 2017/576 of 8 June 2016, Regulatory Technical Standard (RTS) 27, we adhere to our obligation of enabling the public and investors to evaluate the quality of our firm’s execution practices by publication of valuable information about how and where the firm has executed client orders. It is important that these reports allow for a robust comparison between different firms and also to enable comparison of performance over time. Therefore, ESMA considers it suitable for firms to keep each report available in the public domain for a minimum period of two years.

This disclosure is be made in line with Articles 3 to 8 of RTS 27, and in the format specified in Tables 1 to 9 of the Annex to that document. These reports will be produced quarterly, based on calendar quarters, with the report to be published no later than 3 months after the quarter end date.

Information is published in a machine-readable format and will be made available for members of the public via our website. Clients will be able to download in Excel format which will enable searching, sorting and analysing of the data. The reports will remain in the public domain for a period of at least 2 years.

These reports can be found below:

Class of Instrument All Classes (FX, Indicies and Commodities)
Client Type Retail Clients
Notification if < 1 average trade per business day in the previous year N
Top five execution venues ranked in terms of trading volumes (descending order) Venue LEI Proportion of volume traded as a percentage of total in that class Proportion of orders executed as a percentage of total in that class Percentage of passive orders Percentage of aggressive orders Percentage of directed orders
IS Prime Limited 549300F62BRRDZKCUZ58 34.31% 38.79% 0.00% 0.00% 0.00%
Hantec Markets (Australia) Pty Limited 2138005UV993RK5NUH73 33.13% 40.46% 0.00% 0.00% 0.00%
Sucden Financial Limited 213800W2XOTEIWVRS823 15.40% 5.98% 0.00% 0.00% 0.00%
H&E Limited 213800T1FUTJV3AAYW55 10.49% 9.16% 0.00% 0.00% 0.00%
Hantec Markets Limited 213800BKZJJXCMAN9Z43 3.66% 2.99% 0.00% 0.00% 0.00%

At Hantec Markets we consider the execution factors of price, costs, speed and likelihood of execution when assessing the quality of execution. Dependant on the client’s trading style, the products the client trades and the method of their trading, we may consider using specific liquidity providers which are most suited to the client’s profile. For example, one liquidity provider may not offer a product a client wishes to trade, and therefore we use an alternative provider when offering the client pricing.

Whilst Hantec Markets Ltd is independently managed, we are part of the Hantec Group. As part of this group of companies we are majority owned by Hantec (UK) Incorporated. There is no conflict of interest caused by this majority ownership and this has no impact with respect to any execution venues used to execute orders.

Hantec Markets have no specific arrangement with any execution venues regarding payments made or received, discounts, rebates or non-monetary benefits received. There have been no changes to the list of execution venues listed in the firm’s execution policy. Regardless of how a client is classified with Hantec Markets, should it be retail or professional, the order execution quality see no differential between the classifications. As the statistics show, the quality of execution in terms of speed, cost, price and likelihood of execution is in line with our high expectations.

In line with our Execution Policy, we apply price, cost, speed and likelihood of execution, and quantity as the criteria to which we give precedence above all others when we assess quality of execution. Should a client wish to trade a particular product that requires us to use an alternative provider, we will continue to act in line with our quality of execution assessment.

In order to produce this information we have integrated our price and execution data to an analytical software system that analyses all our trades and execution factors against the underlying market price at that time to ensure our assessment of execution quality is in line with our expectation, client expectation and our Execution Policy.

การเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยง

เว็บไซต์นี้จัดทำโดย Hantec Markets Limited (‘HML’) ซึ่งได้รับอนุญาตและได้รับการกำกับดูแลโดย Financial Services Commission [เลขที่จดทะเบียน C114013940]

Warning: demo platform

เงินจำลองที่มีผ่านแพลตฟอร์มทดลองของคุณจะช่วยให้คุณสามารถทำความคุ้นเคยกับแพลตฟอร์มการเทรดของเรา และการได้กำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นขณะเทรดในสภาพแวดล้อมแบบทดลองไม่ได้บ่งชี้ถึงผลลัพธ์ที่คุณอาจได้รับเมื่อเทรดด้วยบัญชีจริง ทั้งนี้ การเข้าถึงแพลตฟอร์มทดลองของคุณจะใช้ได้เพียง 30 วันเท่านั้นซึ่งจะยุติลงโดยอัตโนมัติหลังจากนั้น อย่างไรก็ตาม คุณจะสามารถเทรดในสภาพแวดล้อมจริงเมื่อคุณเปิดบัญชีและฝากเงินแล้ว

Warning: internet trading risks

มีความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการใช้ระบบการเทรดทางอินเทอร์เน็ต เช่น ข้อผิดพลาดในฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต หรือเหตุสุดวิสัยใดๆ (กล่าวคือ น้ำท่วม สภาวะอากาศผิดปกติ แผ่นดินไหว หรือปรากฏการณ์ธรรมชาติอื่นๆ ไฟไหม้ สงคราม การกบฏ การจลาจล ข้อพิพาทแรงงาน อุบัติเหตุ การดำเนินการของรัฐบาล การขัดข้องด้านการสื่อสารหรือไฟฟ้า หรือการทำงานผิดปกติของอุปกรณ์หรือซอฟต์แวร์) HML หรือบริษัทในเครือของเรา (‘เรา’ หรือ ‘ของเรา’) ไม่สามารถควบคุมสัญญาณกําลังงาน การรับหรือการกำหนดเส้นทางผ่านอินเทอร์เน็ต การกำหนดค่าอุปกรณ์ของคุณหรือความเสถียรของการเชื่อมต่อ ดังนั้น เราจึงไม่สามารถรับผิดชอบการขัดข้องในการสื่อสารใดๆ การบิดเบือนหรือการล่าช้า (แม้เราจะพยายามลดความเป็นไปได้ที่ระบบจะขัดข้องให้เหลือน้อยที่สุดก็ตาม) โปรดโทรหาเราทันทีหากคุณไม่สามารถเข้าใช้บัญชีของคุณแล้วเราจะทำคำสั่งของคุณทางโทรศัพท์ โปรดทราบว่าเพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย คุณจะต้องผ่านกระบวนการระบุตัวตนก่อนที่เราจะสามารถรับคำสั่งใดๆ จากคุณได้ หากเราไม่สามารถระบุตัวตนคุณได้ เราจะไม่สามารถดำเนินการคำสั่งของคุณ

คำเตือน: ความเสี่ยงในการเทรดด้วยมาร์จิ้น

การเทรดค่าเงินและโลหะมีค่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเทรดด้วยมาร์จิ้นนั้นมีโอกาสทำกำไรรวมถึงความเสี่ยงที่จะขาดทุน ซึ่งอาจเกินกว่าจำนวนเงินที่คุณทำสัญญาในการเทรดหรือธุรกรรมใดๆ เป็นอย่างมาก นอกจากนี้ ความเคลื่อนไหวของราคาค่าเงินและโลหะมีค่าได้รับอิทธิพลจากปัจจัยจำนวนมากในแหล่งต่างๆ ทั่วโลกซึ่งไม่สามารถคาดเดาได้ ความเคลื่อนไหวที่รุนแรงของราคาเงินตราต่างประเทศและโลหะมีค่าอาจส่งผลให้เกิดการดำเนินการในตลาด และคุณอาจไม่สามารถจัดการการเทรดที่เคลื่อนไหวตรงข้ามได้ พนักงานของเราไม่สามารถรับประกันความแม่นยำในการคาดการณ์ตลาด (หากพวกเขาเสนอการคาดการณ์ดังกล่าว) และไม่สามารถรับประกันการขาดทุนสูงสุดที่คุณอาจได้รับ

คำเตือนที่เป็นข้อคิดเห็นทั่วไป

คำเตือนที่เป็นข้อคิดเห็นทั่วไปซึ่งเราให้ไว้หรือบนเว็บไซต์ของเรา หรือผ่านแพลตฟอร์มการเทรดของเราไม่ได้พิจารณาถึงสถานการณ์ทางการเงิน วัตถุประสงค์หรือความต้องการส่วนตัวของคุณ การเทรด CFD และค่าเงินไม่เหมาะสมกับทุกคน เราขอแนะนำให้คุณฝึกฝนโดยไม่มีความเสี่ยงในบัญชีทดลองก่อนที่จะลงทุนด้วยเงิน จากนั้น คุณควรพิจารณาวัตถุประสงค์ สถานการณ์ทางการเงินและความต้องการของคุณ รวมถึงดำเนินการตามขั้นตอนที่สมควรทั้งหมดเพื่อให้เข้าใจถึงผลลัพธ์ในการเทรดที่เป็นไปได้และกลยุทธ์ที่สามารถใช้ได้อย่างครบถ้วน

ลิขสิทธิ์

ยกเว้นในที่ซึ่งระบุไว้เป็นอย่างอื่น ข้อมูลทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ (“ไซต์”) เป็นลิขสิทธิ์ของเราโดยสงวนสิทธิ์ทั้งหมด ไม่มีส่วนใดของข้อมูลบนไซต์นี้ เช่น ข้อความ กราฟิกและโค้ด HTML ที่สามารถนำไปทำซ้ำหรือถ่ายโอนในรูปแบบใดก็ตามโดยวิธีใดก็ตามซึ่งไม่ได้รับอนุญาตจากเราเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า

การใช้ไซต์นี้ของคุณ

คุณสามารถดาวน์โหลดข้อมูลจากไซต์นี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและไม่ใช่ในเชิงพาณิชย์เท่านั้น ตราบที่สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาหรือคำบอกกล่าวเรื่องกรรมสิทธิ์อื่นๆ ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงและมองเห็นได้ โดยจะไม่มีการโอนสิทธิ์หรือผลประโยชน์ในสื่อใดๆ ที่ดาวน์โหลดไปให้คุณเนื่องจากสิ่งที่ดาวน์โหลดดังกล่าว คุณตกลงว่าคุณจะไม่คัดลอก ดัดแปลง แสดง แจกจ่าย จำหน่ายหรือถ่ายโอนข้อมูลใดๆ บนไซต์ในลักษณะใดก็ตามโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเราเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า นอกจากนี้ คุณจะไม่ใช้ไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้หรือกฎหมายที่ใช้บังคับใดๆ ห้ามไว้ในสถานการณ์ใดๆ ก็ตาม

The information you provided on your Hantec Markets Limited account application indicates one or more of the following:

 • You have less than six months prior experience self-trading margined CFD and Currency products;
 • Your annual income is less than $25,000.00 USD (or currency equivalent);
 • Your liquid net worth is less than $10,000 USD (or currency equivalent); or
 • You are under 21 or over 65 years

We need to inform you that trading in CFD/Currency may not be appropriate for you. Such trading carries a high degree of risk and may result in losses greater than your initial deposit. Hantec Markets Limited provides an execution-only service to its clients and you will need to rely upon your own skill and judgement when trading these markets.

By opening an account with us, we assume that you have read, understood and accepted this warning, you agree that one or more of the below statements apply to you.

Attitude to risk and investment objectives:

 • You understand the risks of CFD/Currency trading and you confirm that you have the necessary knowledge and expertise to fully appreciate the risks.
 • You understand that CFD/Currency trading is highly leveraged and that you could lose your entire original You are able to assess the risks involved and deem them appropriate for you.

Investing experience and expertise

 • You have gained sufficient experience and expertise in dealing in shares and other similar investment instruments, and you understand the complexities of CFD/Currency.
 • You have attended relevant courses or seminars on CFD/Currency trading that have given you sufficient knowledge and expertise to assess the risks.

You have attended relevant courses or seminars on CFD/Currency trading that have given you sufficient knowledge and expertise to assess the risks that may arise from

Overview of Best Execution requirement

Hantec Markets Limited is authorized and regulated by the Financial Services Commission (“FSC”) and under the Code of Business Conduct issued by the FSC, we are obliged to act in our clients’ best interests and, other than in certain circumstances described below, where we execute or arrange the execution of orders, we are required to take all reasonable steps to obtain the best possible result for our clients(known as delivering ‘’best execution’’) and to establish and implement an order execution policy and related procedures to allow us to do so.

We have internal policies and procedures governing how we will act when we execute orders for our clients. We continually strive to provide the best possible level of service to all of our clients. Consequently, our policies and procedures are under constant review and may be revised at any time without prior notice.

Execution Venues

We deal with clients as principal and not as agent. This means that we are the execution venue and so clients transact directly with us and not on an exchange or another external market. Trades that clients undertake with us are non-transferable, which means that if a client opens a position with us, they must close the position with us.

Execution Factors

We apply the following execution factors:

The Price – While we always aim to act in the best interest of our clients we cannot guarantee that the price at which we permit clients to execute a trade will be better than elsewhere. Prices on Currency products are sourced from independent third party providers who supply liquidity to the OTC Currency market.

The Cost – We add a mark-up to the prices from our liquidity providers and publish the ‘’marked-up’’ prices that include our income. We will base the closing price of the relevant currency for the purposes of margin requirements and any balance credits/debits.

Speed and Likelihood of Execution – Trades may be executed on our platform or by telephone or other forms of communication. Screen and telephone trades are subject to liquidity and market conditions and so we cannot guarantee that a client’s trade will be opened or closed instantaneously. The speed and likelihood of execution is also subject to software, hardware and telecom/data line use and we cannot guarantee that this will not be free of interruption of suspension.

Quantity – We set the minimum and maximum quantity that clients may place on a trade. This is influenced by market conditions and firm policy and changes from time to time.

Execution Criteria

When arranging a transaction or executing a client order, we will take into account the following criteria for determining the relative importance of the execution factors referred to above:

 • The characteristics of the client;
 • The characteristics of the client order; and
 • The characteristics of the financial instruments that are the subject of that order.

Dealing with Client Orders

Subject to market conditions a client order will be executed at our price or very close to our price. The price clients receive at execution is not guaranteed as the market may widen, become very volatile or even gap. There is no guarantee that a client’s order will be executed.

Specific Instructions

If clients have any particular requirements as to how we act when dealing with them, then they must let us know and we will do our best to accommodate them. However, clients should be aware that where they give us specific instructions that are incompatible with our normal order execution policies and procedures, their specific instructions will take precedence.

This may result in a different outcome that would have been achieved had our normal policies and procedures been followed and we will not be required to deliver best execution in respect of the aspects of a client order which are covered by their specific instructions.

Our normal policies and procedures take account of the costs that we would incur in transacting business. Transactions may be subject to additional charges. Where this applies, we will notify clients of the applicable charges before their order is executed.

Our Duty of Best Execution

When executing orders for Currency and Bullion or other OTC financial derivative products, we will take all reasonable steps to achieve the best possible outcome taking into account our Execution Policy and specific instructions received from our clients.

Our policy cannot provide a guarantee, however, that the price at which we permit our customers to execute an order will always be better than one which is or might have been available elsewhere.

Achieving ‘Best Execution’

To achieve the best possible result, we will take a number of factors into account, including price, costs, speed of execution, likelihood of execution and settlement, size, nature of the order or any other factors relevant to the execution of that order.

We will use our own commercial experience and judgment in determining the relative importance of these factors, however, we have rated prices as the most important factor for obtaining the best possible result.

We will review this policy at regular intervals and will monitor and review external pricing sources. Any updated policy together with a general notice informing customers of such change will be promptly posted to the website as and when this policy is materially updated. You agree that the posting of a revised policy electronically on the website as constituting actual notice to you.

Scalping เป็นรูปแบบของการเทรดที่เราพิจารณาว่าเป็นแนวทางปฏิบัติที่ไม่สามารถยอมรับได้และเป็นการใช้ตลาดในทางที่ผิดประเภทหนึ่ง Scalping อาจนำมาใช้เพื่อให้ได้กำไรในทางที่ผิดโดยใช้ประโยชน์จากเวลาแฝงของอินเทอร์เน็ต ราคาที่ล่าช้า การเทรดหลังปิดทำการ/โควตราคาที่ผิดพลาด หรือธุรกรรมที่มีปริมาณซื้อขายสูงมากโดยมีเป้าหมายที่ความเคลื่อนไหวระดับช่อง (แทนที่จะเป็นความเคลื่อนไหวของราคา) ซึ่งจะเปิดและปิดการเทรดอย่างรวดเร็วมาก

หากตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว เราพิจารณาได้ว่าคุณมีส่วนร่วมในรูปแบบของ Scalping ดังกล่าว จะถือเป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา และดังนั้น เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะ

 • ดำเนินการเปลี่ยนแปลงบัญชีของคุณทันที เช่น การชำระบัญชีโดยเราและสเปรดที่โควต
 • ยุติบัญชีของคุณและการที่คุณเข้าใช้เซิร์ฟเวอร์ของเราทันที
 • ทำให้การเทรดใดๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม Scalping เป็นโมฆะ (กล่าวคือทำให้การเทรดเสมือนไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน)
 • ปิดการเทรดใดๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม Scalping ตามราคาตลาดปัจจุบันของเรา

เราสามารถใช้สิทธิ์ข้างต้นได้แม้คุณได้เข้าทำ (หรือหลีกเลี่ยงการเข้าทำ) การจัดการดังกล่าวกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับการเทรดที่เกี่ยวข้องและแม้จะส่งผลให้คุณขาดทุนในการเทรด

โปรดทราบว่ากิจกรรมการเทรดทั้งหมดจะได้รับการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดและในกรณีที่พบว่าคุณกำลัง Scalping เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะปิดบัญชีของคุณโดยมีผลทันที

This statement details Hantec Markets Limited’s policy with regard to FCA Principle 6: “A firm must pay due regard to the interests of its customers and treat them fairly”.

The fair treatment of customers is one of the key principles of the Financial Conduct Authority in the UK. The FCA requires firms to be able to demonstrate that they are consistently treating their customers fairly. At Hantec Markets the Directors and Senior Management are committed to ensuring that the FCA principle of Treating Customers Fairly (TCF) is applied in all aspects of our business activities.

We recognise that fair treatment of our customers is about adding value to the service we offer. To ensure that we are continuously providing our customers with a valuable service we aspire to:

 • protect the interests of our customers in all areas of our dealings with them and at each stage of the product life cycle, from promotion right through to after-sales service
 • meet the needs of each customer by offering a transparent and professional service, and to constantly review our service to identify areas where we can improve it

Our Commitment to you

 • To ensure the products that we offer are appropriate for you and are consistent with your needs;
 • To provide timely and best execution at all times;
 • To maintain a superior level of system and platform availability;
 • To ensure all staff implement TCF in their daily business activities;
 • To ensure your complaints are assessed fairly and impartially and handled professionally should you ever become unhappy with our service;
 • To encourage staff to recommend improvements to service following customer complaints;
 • To ensure that promotional material is clear, compliant and appropriately targeted ;
 • To provide accurate, complete and timely communications;
 • To ask for and listen to your feedback and place your interests first.

การเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยง

เว็บไซต์นี้จัดทำโดย Hantec Markets Limited (‘HML’) ซึ่งได้รับอนุญาตและได้รับการกำกับดูแลโดย Financial Services Commission [เลขที่จดทะเบียน C114013940]

Warning: demo platform

เงินจำลองที่มีผ่านแพลตฟอร์มทดลองของคุณจะช่วยให้คุณสามารถทำความคุ้นเคยกับแพลตฟอร์มการเทรดของเรา และการได้กำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นขณะเทรดในสภาพแวดล้อมแบบทดลองไม่ได้บ่งชี้ถึงผลลัพธ์ที่คุณอาจได้รับเมื่อเทรดด้วยบัญชีจริง ทั้งนี้ การเข้าถึงแพลตฟอร์มทดลองของคุณจะใช้ได้เพียง 30 วันเท่านั้นซึ่งจะยุติลงโดยอัตโนมัติหลังจากนั้น อย่างไรก็ตาม คุณจะสามารถเทรดในสภาพแวดล้อมจริงเมื่อคุณเปิดบัญชีและฝากเงินแล้ว

Warning: internet trading risks

มีความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการใช้ระบบการเทรดทางอินเทอร์เน็ต เช่น ข้อผิดพลาดในฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต หรือเหตุสุดวิสัยใดๆ (กล่าวคือ น้ำท่วม สภาวะอากาศผิดปกติ แผ่นดินไหว หรือปรากฏการณ์ธรรมชาติอื่นๆ ไฟไหม้ สงคราม การกบฏ การจลาจล ข้อพิพาทแรงงาน อุบัติเหตุ การดำเนินการของรัฐบาล การขัดข้องด้านการสื่อสารหรือไฟฟ้า หรือการทำงานผิดปกติของอุปกรณ์หรือซอฟต์แวร์) HML หรือบริษัทในเครือของเรา (‘เรา’ หรือ ‘ของเรา’) ไม่สามารถควบคุมสัญญาณกําลังงาน การรับหรือการกำหนดเส้นทางผ่านอินเทอร์เน็ต การกำหนดค่าอุปกรณ์ของคุณหรือความเสถียรของการเชื่อมต่อ ดังนั้น เราจึงไม่สามารถรับผิดชอบการขัดข้องในการสื่อสารใดๆ การบิดเบือนหรือการล่าช้า (แม้เราจะพยายามลดความเป็นไปได้ที่ระบบจะขัดข้องให้เหลือน้อยที่สุดก็ตาม) โปรดโทรหาเราทันทีหากคุณไม่สามารถเข้าใช้บัญชีของคุณแล้วเราจะทำคำสั่งของคุณทางโทรศัพท์ โปรดทราบว่าเพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย คุณจะต้องผ่านกระบวนการระบุตัวตนก่อนที่เราจะสามารถรับคำสั่งใดๆ จากคุณได้ หากเราไม่สามารถระบุตัวตนคุณได้ เราจะไม่สามารถดำเนินการคำสั่งของคุณ

คำเตือน: ความเสี่ยงในการเทรดด้วยมาร์จิ้น

การเทรดค่าเงินและโลหะมีค่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเทรดด้วยมาร์จิ้นนั้นมีโอกาสทำกำไรรวมถึงความเสี่ยงที่จะขาดทุน ซึ่งอาจเกินกว่าจำนวนเงินที่คุณทำสัญญาในการเทรดหรือธุรกรรมใดๆ เป็นอย่างมาก นอกจากนี้ ความเคลื่อนไหวของราคาค่าเงินและโลหะมีค่าได้รับอิทธิพลจากปัจจัยจำนวนมากในแหล่งต่างๆ ทั่วโลกซึ่งไม่สามารถคาดเดาได้ ความเคลื่อนไหวที่รุนแรงของราคาเงินตราต่างประเทศและโลหะมีค่าอาจส่งผลให้เกิดการดำเนินการในตลาด และคุณอาจไม่สามารถจัดการการเทรดที่เคลื่อนไหวตรงข้ามได้ พนักงานของเราไม่สามารถรับประกันความแม่นยำในการคาดการณ์ตลาด (หากพวกเขาเสนอการคาดการณ์ดังกล่าว) และไม่สามารถรับประกันการขาดทุนสูงสุดที่คุณอาจได้รับ

คำเตือนที่เป็นข้อคิดเห็นทั่วไป

คำเตือนที่เป็นข้อคิดเห็นทั่วไปซึ่งเราให้ไว้หรือบนเว็บไซต์ของเรา หรือผ่านแพลตฟอร์มการเทรดของเราไม่ได้พิจารณาถึงสถานการณ์ทางการเงิน วัตถุประสงค์หรือความต้องการส่วนตัวของคุณ การเทรด CFD และค่าเงินไม่เหมาะสมกับทุกคน เราขอแนะนำให้คุณฝึกฝนโดยไม่มีความเสี่ยงในบัญชีทดลองก่อนที่จะลงทุนด้วยเงิน จากนั้น คุณควรพิจารณาวัตถุประสงค์ สถานการณ์ทางการเงินและความต้องการของคุณ รวมถึงดำเนินการตามขั้นตอนที่สมควรทั้งหมดเพื่อให้เข้าใจถึงผลลัพธ์ในการเทรดที่เป็นไปได้และกลยุทธ์ที่สามารถใช้ได้อย่างครบถ้วน

ลิขสิทธิ์

ยกเว้นในที่ซึ่งระบุไว้เป็นอย่างอื่น ข้อมูลทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ (“ไซต์”) เป็นลิขสิทธิ์ของเราโดยสงวนสิทธิ์ทั้งหมด ไม่มีส่วนใดของข้อมูลบนไซต์นี้ เช่น ข้อความ กราฟิกและโค้ด HTML ที่สามารถนำไปทำซ้ำหรือถ่ายโอนในรูปแบบใดก็ตามโดยวิธีใดก็ตามซึ่งไม่ได้รับอนุญาตจากเราเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า

การใช้ไซต์นี้ของคุณ

คุณสามารถดาวน์โหลดข้อมูลจากไซต์นี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและไม่ใช่ในเชิงพาณิชย์เท่านั้น ตราบที่สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาหรือคำบอกกล่าวเรื่องกรรมสิทธิ์อื่นๆ ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงและมองเห็นได้ โดยจะไม่มีการโอนสิทธิ์หรือผลประโยชน์ในสื่อใดๆ ที่ดาวน์โหลดไปให้คุณเนื่องจากสิ่งที่ดาวน์โหลดดังกล่าว คุณตกลงว่าคุณจะไม่คัดลอก ดัดแปลง แสดง แจกจ่าย จำหน่ายหรือถ่ายโอนข้อมูลใดๆ บนไซต์ในลักษณะใดก็ตามโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเราเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า นอกจากนี้ คุณจะไม่ใช้ไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้หรือกฎหมายที่ใช้บังคับใดๆ ห้ามไว้ในสถานการณ์ใดๆ ก็ตาม

The information you provided on your Hantec Markets Limited account application indicates one or more of the following:

 • You have less than six months prior experience self-trading margined CFD and Currency products;
 • Your annual income is less than $25,000.00 USD (or currency equivalent);
 • Your liquid net worth is less than $10,000 USD (or currency equivalent); or
 • You are under 21 or over 65 years

We need to inform you that trading in CFD/Currency may not be appropriate for you. Such trading carries a high degree of risk and may result in losses greater than your initial deposit. Hantec Markets Limited provides an execution-only service to its clients and you will need to rely upon your own skill and judgement when trading these markets.

By opening an account with us, we assume that you have read, understood and accepted this warning, you agree that one or more of the below statements apply to you.

Attitude to risk and investment objectives:

 • You understand the risks of CFD/Currency trading and you confirm that you have the necessary knowledge and expertise to fully appreciate the risks.
 • You understand that CFD/Currency trading is highly leveraged and that you could lose your entire original You are able to assess the risks involved and deem them appropriate for you.

Investing experience and expertise

 • You have gained sufficient experience and expertise in dealing in shares and other similar investment instruments, and you understand the complexities of CFD/Currency.
 • You have attended relevant courses or seminars on CFD/Currency trading that have given you sufficient knowledge and expertise to assess the risks.

You have attended relevant courses or seminars on CFD/Currency trading that have given you sufficient knowledge and expertise to assess the risks that may arise from

Scalping เป็นรูปแบบของการเทรดที่เราพิจารณาว่าเป็นแนวทางปฏิบัติที่ไม่สามารถยอมรับได้และเป็นการใช้ตลาดในทางที่ผิดประเภทหนึ่ง Scalping อาจนำมาใช้เพื่อให้ได้กำไรในทางที่ผิดโดยใช้ประโยชน์จากเวลาแฝงของอินเทอร์เน็ต ราคาที่ล่าช้า การเทรดหลังปิดทำการ/โควตราคาที่ผิดพลาด หรือธุรกรรมที่มีปริมาณซื้อขายสูงมากโดยมีเป้าหมายที่ความเคลื่อนไหวระดับช่อง (แทนที่จะเป็นความเคลื่อนไหวของราคา) ซึ่งจะเปิดและปิดการเทรดอย่างรวดเร็วมาก

หากตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว เราพิจารณาได้ว่าคุณมีส่วนร่วมในรูปแบบของ Scalping ดังกล่าว จะถือเป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา และดังนั้น เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะ

 • ดำเนินการเปลี่ยนแปลงบัญชีของคุณทันที เช่น การชำระบัญชีโดยเราและสเปรดที่โควต
 • ยุติบัญชีของคุณและการที่คุณเข้าใช้เซิร์ฟเวอร์ของเราทันที
 • ทำให้การเทรดใดๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม Scalping เป็นโมฆะ (กล่าวคือทำให้การเทรดเสมือนไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน)
 • ปิดการเทรดใดๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม Scalping ตามราคาตลาดปัจจุบันของเรา

เราสามารถใช้สิทธิ์ข้างต้นได้แม้คุณได้เข้าทำ (หรือหลีกเลี่ยงการเข้าทำ) การจัดการดังกล่าวกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับการเทรดที่เกี่ยวข้องและแม้จะส่งผลให้คุณขาดทุนในการเทรด

โปรดทราบว่ากิจกรรมการเทรดทั้งหมดจะได้รับการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดและในกรณีที่พบว่าคุณกำลัง Scalping เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะปิดบัญชีของคุณโดยมีผลทันที

Hantec Markets Limited (“HML”) places a high priority on the protection and safeguard of our client’s personal and financial information. In order to open and maintain customer accounts, we obtain and hold personal information. This policy outlines how we manage such information to ensure we meet our obligations to our customers’ privacy. This policy is set out on HML’s website and may be updated from time to time. Any updated policy together with a general notice informing customers of such change will be promptly posted to the website as and when this policy is materially updated. You agree that the posting of a revised policy electronically on the website as constituting actual notice to you. You are encouraged to periodically check and review this policy so that you will always know what information we collect, how we use it and to whom we disclose it.

Why do we collect your personal information?

In order to confirm your identity, and the appropriateness of our products to your circumstances, we collect personal information from you. During the process of opening an account for you, we will request your name, address, date of birth, contact details, income and savings. We may ask for additional information such as, but not limited to, trading statements and employment details. This information will be collected through our account application form. We will also use our own records and information from other sources where applicable.

If you do not want HML to use the personal information we hold, you should so inform us in writing at [email protected] As this information helps us fulfill our regulatory requirements, if you choose not to provide some information it may mean that we cannot provide or continue providing you with the service you have requested and HML shall have no liability to you in respect of the same. To keep the information as up to date as possible, we will change any details, such as your address, promptly when you inform us that they have changed.

How do we use this information?

The primary purpose for obtaining this information is establishing and managing an account for you. We will be able to keep you updated whilst you are a client in relation to matters such as your trading account and what’s happening at HML, including the services and products we offer. We may send you marketing information from time to time based on the information you have provided, whilst being conscious of the need to respect your privacy. You accept that whilst you have an account HML, that we may also use your personal data for identification verification, Anti-Money Laundering (AML) and Countering terrorist financing purposes.

We will not sell your personal data, but you agree that it may be disclosed to:

 • Other companies within the Hantec Group
 • Any courts, regulatory or other official bodies as agreed or may be required by law
 • Credit reporting or reference agencies
 • Other third party service providers who we may engage to provide research, identity verification checks or other services to us or to the Hantec Group
 • Anyone authorized by you, or who may be authorized under the terms of our contract
We will require any organization to whom we disclose your information or who may obtain it on our behalf to ensure its confidentiality, and to handle it in accordance with this policy. Please note HML does not sell or provide your personal information to third parties for marketing purposes.
 
How will we manage and store your confidential information?
 
Your information will be held on our secure computer systems and paper files. We have advanced systems and procedures in place to prevent any unauthorized access, improper modification or disclosure, misuse or loss of information. Our employees are trained to handle personal information with confidentiality and respect. We regard any breaches of this policy very serious and will take appropriate action as necessary.
We may need to store your information for some time after you have given it to us, even if we no longer have a relationship with you. Once we consider that that information is no longer needed, we will remove any records that identify you or destroy it securely.
 
Additional Information
We do our best to ensure your information is kept up to date. We understand that such information changes frequently such as changes of address and other personal circumstances, and can normally update your personal information over the telephone or by email.
You may request a copy of the personal information we hold about you, and ask us to amend any inaccuracies. We may charge a reasonable fee to cover the cost of this verification and for will provide the information within 40 days of receipt of your request and any applicable fees.
 
Complaints

If you have any further queries relating to our privacy policy, or you have a problem or complaint, please call us on +230 489 7888, or email at [email protected]

เราเคารพความเป็นส่วนตัวของคุณและให้คำมั่นสัญญาว่าจะโปร่งใสเต็มที่เกี่ยวกับคุกกี้ที่จะเปิดใช้บนไซต์ของเราและวิธีที่คุณจะสามารถจัดการคุกกี้เหล่านี้ได้อย่างง่ายดาย

คุกกี้คืออะไร

คุกกี้คือข้อมูลชิ้นเล็กๆ ที่จัดเก็บเป็นไฟล์ข้อความบนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของคุณเมื่อคุณไปที่หน้าเว็บบางหน้า ผู้พัฒนาเว็บจะใช้คุกกี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถหาเส้นทางเว็บไซต์ของพวกเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุกกี้ไม่เป็นอันตรายต่อคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของคุณ และไม่ใช่โปรแกรม ไม่สามารถใช้โค้ด ส่งไวรัสหรือดึงข้อมูลส่วนตัวจากคอมพิวเตอร์ของคุณ

หากคุณเปิดใช้งานคุกกี้บนเบราว์เซอร์ของคุณ คุกกี้จะได้รับการจัดเก็บไว้บนอุปกรณ์ ในแต่ละหน้าที่คุณไปในภายหลัง และส่งกลับไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์โดยเบราว์เซอร์ คุกกี้ได้รับการออกแบบขึ้นเพื่อถือข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงซึ่งเล็กมากๆ ให้กับผู้ใช้และเว็บไซต์ที่พวกเขากำลังใช้

Hantec Markets ไม่ได้จัดเก็บข้อมูลส่วนตัวที่สามารถระบุตัวตนได้ภายในคุกกี้ เช่น รายละเอียดบัตรเครดิตหรือธนาคาร

ไซต์ส่วนใหญ่บนอินเทอร์เน็ตใช้คุกกี้และวัตถุประสงค์ของคุกกี้ก็คือเพื่อ

 • ตรวจสอบยืนยันตัวตนของคุณเพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัยและบล็อกผู้ใช้ที่ใช้ในทางที่ผิด
 • ค้นหาเบราว์เซอร์ที่คุณกำลังใช้และการตั้งค่าเพื่อแสดงเนื้อหาอย่างถูกต้อง
 • ช่วยให้เจ้าของไซต์และผู้โฆษณาที่เป็นบุคคลภายนอกสามารถเปลี่ยนแปลงเนื้อหาได้ตามความพึงพอใจของคุณ

นโยบายคุกกี้ของ Hantec Markets

เรากำลังใช้คุกกี้สามประเภทบนไซต์ของเรา ได้แก่

 1. คุกกี้ปฏิบัติการจะใช้เพื่อการทำงานที่ราบรื่นของเว็บไซต์ หากปิดใช้งานคุกกี้เหล่านี้ คุณจะไม่สามารถเข้าถึงหน้าสำคัญบางหน้าของไซต์ได้
 2. คุกกี้การดำเนินการและการวิเคราะห์จะจัดเก็บข้อมูลโดยไม่ระบุชื่อเกี่ยวกับวิธีที่ผู้เยี่ยมชมใช้ไซต์ ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถเข้าใจความพึงพอใจของคุณเพื่อให้เราสามารถนำเสนอบริการที่ดียิ่งขึ้นให้กับคุณ
 3. คุกกี้การตลาดจะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับนิสัยในการเรียกดูของคุณเพื่อแสดงเนื้อหาและโฆษณาที่เกี่ยวข้องยิ่งขึ้นกว่าเดิมให้กับคุณตามกิจกรรมการเรียกดูของคุณ
คุกกี้ปฏิบัติการ
 

คุกกี้เหล่านี้มีความสำคัญสำหรับการปฏิบัติการที่เหมาะสมของเว็บไซต์ ซึ่งจะช่วยให้เว็บไซต์สามารถจดจำตัวเลือกที่คุณทำขณะเรียกดูไซต์ เช่น ความพึงพอใจด้านภาษาของคุณ โดยจะจดจำตัวเลือกของผู้ใช้และช่วยทำให้เนื้อหาเป็นแบบส่วนบุคคล คุกกี้เหล่านี้ไม่ระบุชื่อและไม่ติดตามกิจกรรมการเรียกดูของคุณบนเว็บไซต์อื่นๆ หากปิดใช้งานคุกกี้เหล่านี้ คุณจะไม่สามารถเข้าถึงหน้าสำคัญบางหน้าของไซต์ได้

ประเภทคุกกี้ แหล่งที่มาของคุกกี้ ฟังก์ชัน
Referral ID Hantec Markets Identifies the referral ID, and allows the website to determine if the registering clients came from a referral.
Campaign Hantec Markets Allows the website to determine if the registering clients should be under a campaign.
IP Address Hantec Markets It identifies the client’s IP Address, and allows the website to determine the location country.
Country Hantec Markets Identifies the client’s location country, and allows the website to display the appropriate content to the client.
Country Code (2-ISO) Hantec Markets Identifies the client’s location country code, and allows the website to display the appropriate content to the client.
Chatra Functional บุคคลภายนอก ใช้เพื่อสนับสนุนฟังก์ชันไลฟ์แชท โดยจะมีการกำหนดโทเค็นแบบสุ่มสำหรับผู้ใช้แต่ละราย นอกจากนี้ จะไม่มีการบันทึกข้อมูลส่วนตัวของคุณ

คุกกี้การดำเนินการและการวิเคราะห์

คุกกี้เหล่านี้จะจัดเก็บข้อมูลโดยไม่ระบุชื่อเกี่ยวกับวิธีที่ผู้เยี่ยมชมใช้ไซต์ คุกกี้เหล่านี้จะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลที่ระบุตัวตนคุณ โดยจะมีการรวมข้อมูลทั้งหมดที่เก็บรวบรวม ดังนั้นจึงไม่มีการระบุชื่อโดยสิ้นเชิง วัตถุประสงค์เฉพาะของคุกกี้เหล่านี้ก็คือเพื่อช่วยให้เราเข้าใจความพึงพอใจของผู้ใช้และความสนใจของพวกเขาเพื่อช่วยให้เราสามารถนำเสนอประสบการณ์ในการเรียกดูที่ดียิ่งขึ้น

ระบบบางอย่างที่เราใช้เพื่อติดตามปริมาณการใช้งานเว็บและการใช้ไซต์นั้นได้รับการจัดเตรียมโดยบริษัทที่เป็นบุคคลภายนอก เช่น Google

ประเภทคุกกี้ แหล่งที่มาของคุกกี้ ฟังก์ชัน
Google Analytics บุคคลภายนอก ลงทะเบียน ID เฉพาะที่ใช้เพื่อสร้างข้อมูลสถิติเกี่ยวกับวิธีที่ผู้เยี่ยมชมใช้ไซต์
การจำกัดผลลัพธ์ของ Google Analytics บุคคลภายนอก ใช้โดย Google Analytics เพื่อจำกัดผลลัพธ์ในอัตราคำขอ

คุกกี้คุกกี้การตลาด

วัตถุประสงค์ของคุกกี้ชนิดนี้ก็คือเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับนิสัยในการเรียกดูของคุณเพื่อจัดหาโฆษณาที่เกี่ยวข้องยิ่งขึ้นกว่าเดิมให้กับคุณ คุกกี้จะจำว่าเว็บไซต์ใดที่คุณเยี่ยมชมและมักได้รับการติดตั้งโดยบริษัทที่เป็นบุคคลภายนอกที่เราอนุญาต นอกจากนี้ จะทำหน้าที่จำกัดจำนวนครั้งที่คุณเห็นโฆษณาเดิมรวมถึงใช้วัดประสิทธิภาพของแคมเปญโฆษณา

ประเภทคุกกี้ แหล่งที่มาของคุกกี้ ฟังก์ชัน
Google Analytics บุคคลภายนอก Used to send data to Google Analytics about the visitor’s device and behaviour. Tracks the visitor across devices and marketing channels.
Facebook Ads บุคคลภายนอก Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers.
Facebook Impression บุคคลภายนอก Used by Facebook to register impression on pages with the Facebook login button.
Facebook Pixel บุคคลภายนอก Used by Facebook to see how many people take action on ads and which Facebook Ad led to a conversion.
LinkedIn บุคคลภายนอก Used by the social networking service, LinkedIn, for tracking the use of embedded services.
Twitter บุคคลภายนอก Used by the social networking service, Twitter, for tracking the use of embedded services.

การจัดการคุกกี้

คุณสามารถจัดการคุกกี้ได้โดยเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเว็บเบราว์เซอร์บนคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตของคุณ สำหรับโทรศัพท์มือถือ คุณอาจจะต้องตรวจสอบคู่มือผู้ใช้โทรศัพท์ของคุณ

Google Chrome
 • คลิกไอคอนเมนูในแถบเครื่องมือของเบราว์เซอร์
 • เลือก ‘Settings (การตั้งค่า)’
 • คลิก ‘Show advanced settings (แสดงการตั้งค่าระดับสูง)’
 • เลือก ‘Privacy (ความเป็นส่วนตัว)’ จากนั้น ‘Content settings (การตั้งค่าเนื้อหา)’
 • ในการเปิดใช้คุกกี้ ในหัวข้อ ‘Cookies (คุกกี้)’ ให้ทำเครื่องหมายที่ ‘Allow local data to be set (recommended) (อนุญาตให้ส่งข้อมูลภายในเครื่อง (แนะนำ)’ ตัวเลือกนี้จะเปิดใช้ทั้งคุกกี้ของบริษัทและของบุคคลภายนอก
 • หากต้องการอนุญาตเฉพาะคุกกี้ของบริษัทเท่านั้น ให้เปิดใช้ ‘Block all third-party cookies without exception (บล็อกคุกกี้ทั้งหมดของบุคคลภายนอกโดยไม่ยกเว้น)’
 • หากต้องการปิดใช้งานคุกกี้ ให้เลือก ‘Block sites from setting any data (บล็อกไซต์จากการตั้งข้อมูลใดๆ)’

ทั้งนี้ มีการเปิดใช้งานคุกกี้หลายระดับใน Chrome หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่

Mozilla Firefox
 • คลิกปุ่มเมนูที่ด้านบนของเบราว์เซอร์ (หรือ ‘Tools (เครื่องมือ)’ หากกำลังใช้ Windows XP)
 • เลือก ‘Options (ตัวเลือก)’
 • คลิก ‘Privacy (ความเป็นส่วนตัว)’
 • ตั้ง ‘Firefox will’ เป็น ‘Use custom settings for history (ใช้การตั้งค่าที่กำหนดเองสำหรับอดีต)’
 • เลือก ‘Accept cookies from sites (ยอมรับคุกกี้จากไซต์)’ และการจัดการคุกกี้ของบุคคลภายนอกที่คุณต้องการ
 • หากต้องการปิดใช้งานคุกกี้ ให้ยกเลิกเครื่องหมายจาก ‘Accept cookies from sites (ยอมรับคุกกี้จากไซต์)’
 • คลิก ‘OK (ตกลง)’ เพื่อปิดหน้าต่าง

ทั้งนี้ มีการเปิดใช้งานคุกกี้หลายระดับใน Firefox หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่

Opera
 • ในเมนูเบราว์เซอร์ ให้เลือก ‘Settings (การตั้งค่า)’
 • ใต้ คุกกี้ ให้ทำเครื่องหมายที่ ‘Allow local data to be set (recommended) (อนุญาตให้ส่งข้อมูลภายในเครื่อง (แนะนำ)’
 • หากต้องการปิดใช้งานคุกกี้ ให้เลือก ‘Block sites from setting any data (บล็อกไซต์จากการตั้งข้อมูลใดๆ)’
 • หากต้องการหยุดเฉพาะคุกกี้ของบุคคลภายนอก ให้เลือก ‘Block third-party cookies and site data (บล็อกข้อมูลไซต์และคุกกี้ของบุคคลภายนอก)’

ทั้งนี้ มีการเปิดใช้งานคุกกี้หลายระดับใน Opera หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่

Safari
 • ในแถบเมนู ให้เลือก ‘Safari’ จากนั้นเลือก ‘Preferences (การกำหนดลักษณะ)’
 • คลิก ‘Privacy (ความเป็นส่วนตัว)’
 • ใต้ ‘Cookies and website data: (คุกกี้และข้อมูลเว็บไซต์:)’ ให้เลือก ‘อนุญาตจากเว็บไซต์ที่ฉันเยี่ยมชม)’
 • หากต้องการปิดใช้งานคุกกี้ ให้เลือก ‘Always block (บล็อกเสมอ)’

ทั้งนี้ มีการเปิดใช้งานคุกกี้หลายระดับใน Safari หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่

Microsoft Internet Explorer

เวอร์ชั่น 9-11

 • เลือก ‘Tools (เครื่องมือ)’ จากด้านบนสุดของเบราว์เซอร์
 • เลือก ‘Internet Options (ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต)’
 • นำทางไปยังแท็บ ‘Privacy (ความเป็นส่วนตัว)’
 • คลิก ‘Advanced (ระดับสูง)’ ที่นี่ คุณจะสามารถเลือก ‘Accept (ยอมรับ)’ ‘Block (บล็อก)’ หรือ ‘Prompt (ตัวพร้อมท์)’
 • หากต้องการปิดใช้งานคุกกี้ ให้ทำเครื่องหมายที่ ‘Block (บล็อก)’

ทั้งนี้ มีการเปิดใช้งานคุกกี้หลายระดับใน Internet Explorer หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่

Microsoft Edge
 • คลิกที่ปุ่มเมนู
 • คลิกที่ ‘Settings (การตั้งค่า)’ จากนั้น ‘View advanced settings (ดูการตั้งค่าระดับสูง)’
 • ใต้ ‘Cookies (คุกกี้)’ เลือก ‘Don’t block cookies (ไม่บล็อกคุกกี้)’ หรือ ‘Block only third party cookies (บล็อกเฉพาะคุกกี้ของบุคคลภายนอก)’
 • หากต้องการปิดใช้งานคุกกี้ ให้คลิกที่ ‘Block all cookies (บล็อกคุกกี้ทั้งหมด)’

ทั้งนี้ มีการเปิดใช้งานคุกกี้หลายระดับใน Microsoft Edge หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่

นอกจากนี้ คุณยังสามารถดูผู้ให้บริการข้อมูลอิสระ เช่น www.allaboutcookies.org จึงเป็นไปได้ที่จะบล็อกคุกกี้ของบุคคลภายนอกเท่านั้น

หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือมาตรการด้านความปลอดภัยของเรา โปรดอีเมลถึง [email protected]

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เราใช้คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เป็นส่วนตัวและปรับปรุงบริการของเรา เพื่อจัดเตรียมฟีเจอร์สโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์ปริมาณการใช้งานของเรา โดยเราจะประมวลผลข้อมูลนี้ซึ่งเกี่ยวกับการใช้ไซต์ของเรากับพันธมิตรด้านการวิเคราะห์ของเราซึ่งอาจรวมข้อมูลดังกล่าวกับข้อมูลอื่นๆ ที่คุณให้ไว้เพื่อให้บริการคุณได้ดีขึ้น ทั้งนี้ คุณยินยอมให้ใช้คุกกี้ของเราหากคุณยังคงใช้เว็บไซต์ของเราต่อ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ หน้าคุกกี้ แล้วอ่าน ประกาศว่าด้วยความเป็นส่วนตัว ฉบับอัพเดตของเรา หากต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของคุณ ให้ไปที่หน้าการจัดการคุกกี้

คุกกี้เป็นไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่เว็บไซต์สามารถใช้เพื่อมอบประสบการณ์ผู้ใช้ที่มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

ความยินยอมของคุณจะใช้กับโดเมนต่อไปนี้: www.hantecmarkets.com

สถานะปัจจุบันของคุณ อนุญาตคุกกี้ทั้งหมด (จำเป็น, ความพึงพอใจ, สถิติ, การตลาด)

เปลี่ยนความยินยอมของคุณถอนความยินยอมของคุณใช้คุกกี้ที่จำเป็นเท่านั้น

การประกาศเรื่องคุกกี้อัพเดตล่าสุดเมื่อ 21/10/2019 โดย Cookiebot:

เราเคารพความเป็นส่วนตัวของคุณและให้คำมั่นสัญญาว่าจะโปร่งใสเต็มที่เกี่ยวกับคุกกี้ที่จะเปิดใช้บนไซต์ของเราและวิธีที่คุณจะสามารถจัดการคุกกี้เหล่านี้ได้อย่างง่ายดาย

คุกกี้คืออะไร

คุกกี้คือข้อมูลชิ้นเล็กๆ ที่จัดเก็บเป็นไฟล์ข้อความบนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของคุณเมื่อคุณไปที่หน้าเว็บบางหน้า ผู้พัฒนาเว็บจะใช้คุกกี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถหาเส้นทางเว็บไซต์ของพวกเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุกกี้ไม่เป็นอันตรายต่อคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของคุณ และไม่ใช่โปรแกรม ไม่สามารถใช้โค้ด ส่งไวรัสหรือดึงข้อมูลส่วนตัวจากคอมพิวเตอร์ของคุณ

หากคุณเปิดใช้งานคุกกี้บนเบราว์เซอร์ของคุณ คุกกี้จะได้รับการจัดเก็บไว้บนอุปกรณ์ ในแต่ละหน้าที่คุณไปในภายหลัง และส่งกลับไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์โดยเบราว์เซอร์ คุกกี้ได้รับการออกแบบขึ้นเพื่อถือข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงซึ่งเล็กมากๆ ให้กับผู้ใช้และเว็บไซต์ที่พวกเขากำลังใช้

Hantec Markets ไม่ได้จัดเก็บข้อมูลส่วนตัวที่สามารถระบุตัวตนได้ภายในคุกกี้ เช่น รายละเอียดบัตรเครดิตหรือธนาคาร

ไซต์ส่วนใหญ่บนอินเทอร์เน็ตใช้คุกกี้และวัตถุประสงค์ของคุกกี้ก็คือเพื่อ

 • ตรวจสอบยืนยันตัวตนของคุณเพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัยและบล็อกผู้ใช้ที่ใช้ในทางที่ผิด
 • ค้นหาเบราว์เซอร์ที่คุณกำลังใช้และการตั้งค่าเพื่อแสดงเนื้อหาอย่างถูกต้อง
 • ช่วยให้เจ้าของไซต์และผู้โฆษณาที่เป็นบุคคลภายนอกสามารถเปลี่ยนแปลงเนื้อหาได้ตามความพึงพอใจของคุณ

นโยบายคุกกี้ของ Hantec Markets

เรากำลังใช้คุกกี้สามประเภทบนไซต์ของเรา ได้แก่

 1. คุกกี้ปฏิบัติการจะใช้เพื่อการทำงานที่ราบรื่นของเว็บไซต์ หากปิดใช้งานคุกกี้เหล่านี้ คุณจะไม่สามารถเข้าถึงหน้าสำคัญบางหน้าของไซต์ได้
 2. คุกกี้การดำเนินการและการวิเคราะห์จะจัดเก็บข้อมูลโดยไม่ระบุชื่อเกี่ยวกับวิธีที่ผู้เยี่ยมชมใช้ไซต์ ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถเข้าใจความพึงพอใจของคุณเพื่อให้เราสามารถนำเสนอบริการที่ดียิ่งขึ้นให้กับคุณ
 3. คุกกี้การตลาดจะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับนิสัยในการเรียกดูของคุณเพื่อแสดงเนื้อหาและโฆษณาที่เกี่ยวข้องยิ่งขึ้นกว่าเดิมให้กับคุณตามกิจกรรมการเรียกดูของคุณ
คุกกี้ปฏิบัติการ
 

คุกกี้เหล่านี้มีความสำคัญสำหรับการปฏิบัติการที่เหมาะสมของเว็บไซต์ ซึ่งจะช่วยให้เว็บไซต์สามารถจดจำตัวเลือกที่คุณทำขณะเรียกดูไซต์ เช่น ความพึงพอใจด้านภาษาของคุณ โดยจะจดจำตัวเลือกของผู้ใช้และช่วยทำให้เนื้อหาเป็นแบบส่วนบุคคล คุกกี้เหล่านี้ไม่ระบุชื่อและไม่ติดตามกิจกรรมการเรียกดูของคุณบนเว็บไซต์อื่นๆ หากปิดใช้งานคุกกี้เหล่านี้ คุณจะไม่สามารถเข้าถึงหน้าสำคัญบางหน้าของไซต์ได้

ประเภทคุกกี้ แหล่งที่มาของคุกกี้ ฟังก์ชัน
Referral ID Hantec Markets Identifies the referral ID, and allows the website to determine if the registering clients came from a referral.
Campaign Hantec Markets Allows the website to determine if the registering clients should be under a campaign.
IP Address Hantec Markets It identifies the client’s IP Address, and allows the website to determine the location country.
Country Hantec Markets Identifies the client’s location country, and allows the website to display the appropriate content to the client.
Country Code (2-ISO) Hantec Markets Identifies the client’s location country code, and allows the website to display the appropriate content to the client.
Chatra Functional บุคคลภายนอก ใช้เพื่อสนับสนุนฟังก์ชันไลฟ์แชท โดยจะมีการกำหนดโทเค็นแบบสุ่มสำหรับผู้ใช้แต่ละราย นอกจากนี้ จะไม่มีการบันทึกข้อมูลส่วนตัวของคุณ

คุกกี้การดำเนินการและการวิเคราะห์

คุกกี้เหล่านี้จะจัดเก็บข้อมูลโดยไม่ระบุชื่อเกี่ยวกับวิธีที่ผู้เยี่ยมชมใช้ไซต์ คุกกี้เหล่านี้จะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลที่ระบุตัวตนคุณ โดยจะมีการรวมข้อมูลทั้งหมดที่เก็บรวบรวม ดังนั้นจึงไม่มีการระบุชื่อโดยสิ้นเชิง วัตถุประสงค์เฉพาะของคุกกี้เหล่านี้ก็คือเพื่อช่วยให้เราเข้าใจความพึงพอใจของผู้ใช้และความสนใจของพวกเขาเพื่อช่วยให้เราสามารถนำเสนอประสบการณ์ในการเรียกดูที่ดียิ่งขึ้น

ระบบบางอย่างที่เราใช้เพื่อติดตามปริมาณการใช้งานเว็บและการใช้ไซต์นั้นได้รับการจัดเตรียมโดยบริษัทที่เป็นบุคคลภายนอก เช่น Google

ประเภทคุกกี้ แหล่งที่มาของคุกกี้ ฟังก์ชัน
Google Analytics บุคคลภายนอก ลงทะเบียน ID เฉพาะที่ใช้เพื่อสร้างข้อมูลสถิติเกี่ยวกับวิธีที่ผู้เยี่ยมชมใช้ไซต์
การจำกัดผลลัพธ์ของ Google Analytics บุคคลภายนอก ใช้โดย Google Analytics เพื่อจำกัดผลลัพธ์ในอัตราคำขอ

คุกกี้คุกกี้การตลาด

วัตถุประสงค์ของคุกกี้ชนิดนี้ก็คือเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับนิสัยในการเรียกดูของคุณเพื่อจัดหาโฆษณาที่เกี่ยวข้องยิ่งขึ้นกว่าเดิมให้กับคุณ คุกกี้จะจำว่าเว็บไซต์ใดที่คุณเยี่ยมชมและมักได้รับการติดตั้งโดยบริษัทที่เป็นบุคคลภายนอกที่เราอนุญาต นอกจากนี้ จะทำหน้าที่จำกัดจำนวนครั้งที่คุณเห็นโฆษณาเดิมรวมถึงใช้วัดประสิทธิภาพของแคมเปญโฆษณา

ประเภทคุกกี้ แหล่งที่มาของคุกกี้ ฟังก์ชัน
Google Analytics บุคคลภายนอก Used to send data to Google Analytics about the visitor’s device and behaviour. Tracks the visitor across devices and marketing channels.
Facebook Ads บุคคลภายนอก Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers.
Facebook Impression บุคคลภายนอก Used by Facebook to register impression on pages with the Facebook login button.
Facebook Pixel บุคคลภายนอก Used by Facebook to see how many people take action on ads and which Facebook Ad led to a conversion.
LinkedIn บุคคลภายนอก Used by the social networking service, LinkedIn, for tracking the use of embedded services.
Twitter บุคคลภายนอก Used by the social networking service, Twitter, for tracking the use of embedded services.

การจัดการคุกกี้

คุณสามารถจัดการคุกกี้ได้โดยเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเว็บเบราว์เซอร์บนคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตของคุณ สำหรับโทรศัพท์มือถือ คุณอาจจะต้องตรวจสอบคู่มือผู้ใช้โทรศัพท์ของคุณ

Google Chrome
 • คลิกไอคอนเมนูในแถบเครื่องมือของเบราว์เซอร์
 • เลือก ‘Settings (การตั้งค่า)’
 • คลิก ‘Show advanced settings (แสดงการตั้งค่าระดับสูง)’
 • เลือก ‘Privacy (ความเป็นส่วนตัว)’ จากนั้น ‘Content settings (การตั้งค่าเนื้อหา)’
 • ในการเปิดใช้คุกกี้ ในหัวข้อ ‘Cookies (คุกกี้)’ ให้ทำเครื่องหมายที่ ‘Allow local data to be set (recommended) (อนุญาตให้ส่งข้อมูลภายในเครื่อง (แนะนำ)’ ตัวเลือกนี้จะเปิดใช้ทั้งคุกกี้ของบริษัทและของบุคคลภายนอก
 • หากต้องการอนุญาตเฉพาะคุกกี้ของบริษัทเท่านั้น ให้เปิดใช้ ‘Block all third-party cookies without exception (บล็อกคุกกี้ทั้งหมดของบุคคลภายนอกโดยไม่ยกเว้น)’
 • หากต้องการปิดใช้งานคุกกี้ ให้เลือก ‘Block sites from setting any data (บล็อกไซต์จากการตั้งข้อมูลใดๆ)’

ทั้งนี้ มีการเปิดใช้งานคุกกี้หลายระดับใน Chrome หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่

Mozilla Firefox
 • คลิกปุ่มเมนูที่ด้านบนของเบราว์เซอร์ (หรือ ‘Tools (เครื่องมือ)’ หากกำลังใช้ Windows XP)
 • เลือก ‘Options (ตัวเลือก)’
 • คลิก ‘Privacy (ความเป็นส่วนตัว)’
 • ตั้ง ‘Firefox will’ เป็น ‘Use custom settings for history (ใช้การตั้งค่าที่กำหนดเองสำหรับอดีต)’
 • เลือก ‘Accept cookies from sites (ยอมรับคุกกี้จากไซต์)’ และการจัดการคุกกี้ของบุคคลภายนอกที่คุณต้องการ
 • หากต้องการปิดใช้งานคุกกี้ ให้ยกเลิกเครื่องหมายจาก ‘Accept cookies from sites (ยอมรับคุกกี้จากไซต์)’
 • คลิก ‘OK (ตกลง)’ เพื่อปิดหน้าต่าง

ทั้งนี้ มีการเปิดใช้งานคุกกี้หลายระดับใน Firefox หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่

Opera
 • ในเมนูเบราว์เซอร์ ให้เลือก ‘Settings (การตั้งค่า)’
 • ใต้ คุกกี้ ให้ทำเครื่องหมายที่ ‘Allow local data to be set (recommended) (อนุญาตให้ส่งข้อมูลภายในเครื่อง (แนะนำ)’
 • หากต้องการปิดใช้งานคุกกี้ ให้เลือก ‘Block sites from setting any data (บล็อกไซต์จากการตั้งข้อมูลใดๆ)’
 • หากต้องการหยุดเฉพาะคุกกี้ของบุคคลภายนอก ให้เลือก ‘Block third-party cookies and site data (บล็อกข้อมูลไซต์และคุกกี้ของบุคคลภายนอก)’

ทั้งนี้ มีการเปิดใช้งานคุกกี้หลายระดับใน Opera หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่

Safari
 • ในแถบเมนู ให้เลือก ‘Safari’ จากนั้นเลือก ‘Preferences (การกำหนดลักษณะ)’
 • คลิก ‘Privacy (ความเป็นส่วนตัว)’
 • ใต้ ‘Cookies and website data: (คุกกี้และข้อมูลเว็บไซต์:)’ ให้เลือก ‘อนุญาตจากเว็บไซต์ที่ฉันเยี่ยมชม)’
 • หากต้องการปิดใช้งานคุกกี้ ให้เลือก ‘Always block (บล็อกเสมอ)’

ทั้งนี้ มีการเปิดใช้งานคุกกี้หลายระดับใน Safari หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่

Microsoft Internet Explorer

เวอร์ชั่น 9-11

 • เลือก ‘Tools (เครื่องมือ)’ จากด้านบนสุดของเบราว์เซอร์
 • เลือก ‘Internet Options (ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต)’
 • นำทางไปยังแท็บ ‘Privacy (ความเป็นส่วนตัว)’
 • คลิก ‘Advanced (ระดับสูง)’ ที่นี่ คุณจะสามารถเลือก ‘Accept (ยอมรับ)’ ‘Block (บล็อก)’ หรือ ‘Prompt (ตัวพร้อมท์)’
 • หากต้องการปิดใช้งานคุกกี้ ให้ทำเครื่องหมายที่ ‘Block (บล็อก)’

ทั้งนี้ มีการเปิดใช้งานคุกกี้หลายระดับใน Internet Explorer หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่

Microsoft Edge
 • คลิกที่ปุ่มเมนู
 • คลิกที่ ‘Settings (การตั้งค่า)’ จากนั้น ‘View advanced settings (ดูการตั้งค่าระดับสูง)’
 • ใต้ ‘Cookies (คุกกี้)’ เลือก ‘Don’t block cookies (ไม่บล็อกคุกกี้)’ หรือ ‘Block only third party cookies (บล็อกเฉพาะคุกกี้ของบุคคลภายนอก)’
 • หากต้องการปิดใช้งานคุกกี้ ให้คลิกที่ ‘Block all cookies (บล็อกคุกกี้ทั้งหมด)’

ทั้งนี้ มีการเปิดใช้งานคุกกี้หลายระดับใน Microsoft Edge หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่

นอกจากนี้ คุณยังสามารถดูผู้ให้บริการข้อมูลอิสระ เช่น www.allaboutcookies.org จึงเป็นไปได้ที่จะบล็อกคุกกี้ของบุคคลภายนอกเท่านั้น

หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือมาตรการด้านความปลอดภัยของเรา โปรดอีเมลถึง [email protected]

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เราใช้คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เป็นส่วนตัวและปรับปรุงบริการของเรา เพื่อจัดเตรียมฟีเจอร์สโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์ปริมาณการใช้งานของเรา โดยเราจะประมวลผลข้อมูลนี้ซึ่งเกี่ยวกับการใช้ไซต์ของเรากับพันธมิตรด้านการวิเคราะห์ของเราซึ่งอาจรวมข้อมูลดังกล่าวกับข้อมูลอื่นๆ ที่คุณให้ไว้เพื่อให้บริการคุณได้ดีขึ้น ทั้งนี้ คุณยินยอมให้ใช้คุกกี้ของเราหากคุณยังคงใช้เว็บไซต์ของเราต่อ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ หน้าคุกกี้ แล้วอ่าน ประกาศว่าด้วยความเป็นส่วนตัว ฉบับอัพเดตของเรา หากต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของคุณ ให้ไปที่หน้าการจัดการคุกกี้

คุกกี้เป็นไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่เว็บไซต์สามารถใช้เพื่อมอบประสบการณ์ผู้ใช้ที่มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

ความยินยอมของคุณจะใช้กับโดเมนต่อไปนี้: www.hantecmarkets.com

สถานะปัจจุบันของคุณ อนุญาตคุกกี้ทั้งหมด (จำเป็น, ความพึงพอใจ, สถิติ, การตลาด)

เปลี่ยนความยินยอมของคุณถอนความยินยอมของคุณใช้คุกกี้ที่จำเป็นเท่านั้น

การประกาศเรื่องคุกกี้อัพเดตล่าสุดเมื่อ 21/10/2019 โดย Cookiebot:

เราเคารพความเป็นส่วนตัวของคุณและให้คำมั่นสัญญาว่าจะโปร่งใสเต็มที่เกี่ยวกับคุกกี้ที่จะเปิดใช้บนไซต์ของเราและวิธีที่คุณจะสามารถจัดการคุกกี้เหล่านี้ได้อย่างง่ายดาย

คุกกี้คืออะไร

คุกกี้คือข้อมูลชิ้นเล็กๆ ที่จัดเก็บเป็นไฟล์ข้อความบนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของคุณเมื่อคุณไปที่หน้าเว็บบางหน้า ผู้พัฒนาเว็บจะใช้คุกกี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถหาเส้นทางเว็บไซต์ของพวกเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุกกี้ไม่เป็นอันตรายต่อคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของคุณ และไม่ใช่โปรแกรม ไม่สามารถใช้โค้ด ส่งไวรัสหรือดึงข้อมูลส่วนตัวจากคอมพิวเตอร์ของคุณ

หากคุณเปิดใช้งานคุกกี้บนเบราว์เซอร์ของคุณ คุกกี้จะได้รับการจัดเก็บไว้บนอุปกรณ์ ในแต่ละหน้าที่คุณไปในภายหลัง และส่งกลับไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์โดยเบราว์เซอร์ คุกกี้ได้รับการออกแบบขึ้นเพื่อถือข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงซึ่งเล็กมากๆ ให้กับผู้ใช้และเว็บไซต์ที่พวกเขากำลังใช้

Hantec Markets ไม่ได้จัดเก็บข้อมูลส่วนตัวที่สามารถระบุตัวตนได้ภายในคุกกี้ เช่น รายละเอียดบัตรเครดิตหรือธนาคาร

ไซต์ส่วนใหญ่บนอินเทอร์เน็ตใช้คุกกี้และวัตถุประสงค์ของคุกกี้ก็คือเพื่อ

 • ตรวจสอบยืนยันตัวตนของคุณเพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัยและบล็อกผู้ใช้ที่ใช้ในทางที่ผิด
 • ค้นหาเบราว์เซอร์ที่คุณกำลังใช้และการตั้งค่าเพื่อแสดงเนื้อหาอย่างถูกต้อง
 • ช่วยให้เจ้าของไซต์และผู้โฆษณาที่เป็นบุคคลภายนอกสามารถเปลี่ยนแปลงเนื้อหาได้ตามความพึงพอใจของคุณ

นโยบายคุกกี้ของ Hantec Markets

เรากำลังใช้คุกกี้สามประเภทบนไซต์ของเรา ได้แก่

 1. คุกกี้ปฏิบัติการจะใช้เพื่อการทำงานที่ราบรื่นของเว็บไซต์ หากปิดใช้งานคุกกี้เหล่านี้ คุณจะไม่สามารถเข้าถึงหน้าสำคัญบางหน้าของไซต์ได้
 2. คุกกี้การดำเนินการและการวิเคราะห์จะจัดเก็บข้อมูลโดยไม่ระบุชื่อเกี่ยวกับวิธีที่ผู้เยี่ยมชมใช้ไซต์ ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถเข้าใจความพึงพอใจของคุณเพื่อให้เราสามารถนำเสนอบริการที่ดียิ่งขึ้นให้กับคุณ
 3. คุกกี้การตลาดจะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับนิสัยในการเรียกดูของคุณเพื่อแสดงเนื้อหาและโฆษณาที่เกี่ยวข้องยิ่งขึ้นกว่าเดิมให้กับคุณตามกิจกรรมการเรียกดูของคุณ
คุกกี้ปฏิบัติการ
 

คุกกี้เหล่านี้มีความสำคัญสำหรับการปฏิบัติการที่เหมาะสมของเว็บไซต์ ซึ่งจะช่วยให้เว็บไซต์สามารถจดจำตัวเลือกที่คุณทำขณะเรียกดูไซต์ เช่น ความพึงพอใจด้านภาษาของคุณ โดยจะจดจำตัวเลือกของผู้ใช้และช่วยทำให้เนื้อหาเป็นแบบส่วนบุคคล คุกกี้เหล่านี้ไม่ระบุชื่อและไม่ติดตามกิจกรรมการเรียกดูของคุณบนเว็บไซต์อื่นๆ หากปิดใช้งานคุกกี้เหล่านี้ คุณจะไม่สามารถเข้าถึงหน้าสำคัญบางหน้าของไซต์ได้

ประเภทคุกกี้ แหล่งที่มาของคุกกี้ ฟังก์ชัน
Referral ID Hantec Markets Identifies the referral ID, and allows the website to determine if the registering clients came from a referral.
Campaign Hantec Markets Allows the website to determine if the registering clients should be under a campaign.
IP Address Hantec Markets It identifies the client’s IP Address, and allows the website to determine the location country.
Country Hantec Markets Identifies the client’s location country, and allows the website to display the appropriate content to the client.
Country Code (2-ISO) Hantec Markets Identifies the client’s location country code, and allows the website to display the appropriate content to the client.
Chatra Functional บุคคลภายนอก ใช้เพื่อสนับสนุนฟังก์ชันไลฟ์แชท โดยจะมีการกำหนดโทเค็นแบบสุ่มสำหรับผู้ใช้แต่ละราย นอกจากนี้ จะไม่มีการบันทึกข้อมูลส่วนตัวของคุณ

คุกกี้การดำเนินการและการวิเคราะห์

คุกกี้เหล่านี้จะจัดเก็บข้อมูลโดยไม่ระบุชื่อเกี่ยวกับวิธีที่ผู้เยี่ยมชมใช้ไซต์ คุกกี้เหล่านี้จะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลที่ระบุตัวตนคุณ โดยจะมีการรวมข้อมูลทั้งหมดที่เก็บรวบรวม ดังนั้นจึงไม่มีการระบุชื่อโดยสิ้นเชิง วัตถุประสงค์เฉพาะของคุกกี้เหล่านี้ก็คือเพื่อช่วยให้เราเข้าใจความพึงพอใจของผู้ใช้และความสนใจของพวกเขาเพื่อช่วยให้เราสามารถนำเสนอประสบการณ์ในการเรียกดูที่ดียิ่งขึ้น

ระบบบางอย่างที่เราใช้เพื่อติดตามปริมาณการใช้งานเว็บและการใช้ไซต์นั้นได้รับการจัดเตรียมโดยบริษัทที่เป็นบุคคลภายนอก เช่น Google

ประเภทคุกกี้ แหล่งที่มาของคุกกี้ ฟังก์ชัน
Google Analytics บุคคลภายนอก ลงทะเบียน ID เฉพาะที่ใช้เพื่อสร้างข้อมูลสถิติเกี่ยวกับวิธีที่ผู้เยี่ยมชมใช้ไซต์
การจำกัดผลลัพธ์ของ Google Analytics บุคคลภายนอก ใช้โดย Google Analytics เพื่อจำกัดผลลัพธ์ในอัตราคำขอ

คุกกี้คุกกี้การตลาด

วัตถุประสงค์ของคุกกี้ชนิดนี้ก็คือเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับนิสัยในการเรียกดูของคุณเพื่อจัดหาโฆษณาที่เกี่ยวข้องยิ่งขึ้นกว่าเดิมให้กับคุณ คุกกี้จะจำว่าเว็บไซต์ใดที่คุณเยี่ยมชมและมักได้รับการติดตั้งโดยบริษัทที่เป็นบุคคลภายนอกที่เราอนุญาต นอกจากนี้ จะทำหน้าที่จำกัดจำนวนครั้งที่คุณเห็นโฆษณาเดิมรวมถึงใช้วัดประสิทธิภาพของแคมเปญโฆษณา

ประเภทคุกกี้ แหล่งที่มาของคุกกี้ ฟังก์ชัน
Google Analytics บุคคลภายนอก Used to send data to Google Analytics about the visitor’s device and behaviour. Tracks the visitor across devices and marketing channels.
Facebook Ads บุคคลภายนอก Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers.
Facebook Impression บุคคลภายนอก Used by Facebook to register impression on pages with the Facebook login button.
Facebook Pixel บุคคลภายนอก Used by Facebook to see how many people take action on ads and which Facebook Ad led to a conversion.
LinkedIn บุคคลภายนอก Used by the social networking service, LinkedIn, for tracking the use of embedded services.
Twitter บุคคลภายนอก Used by the social networking service, Twitter, for tracking the use of embedded services.

การจัดการคุกกี้

คุณสามารถจัดการคุกกี้ได้โดยเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเว็บเบราว์เซอร์บนคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตของคุณ สำหรับโทรศัพท์มือถือ คุณอาจจะต้องตรวจสอบคู่มือผู้ใช้โทรศัพท์ของคุณ

Google Chrome
 • คลิกไอคอนเมนูในแถบเครื่องมือของเบราว์เซอร์
 • เลือก ‘Settings (การตั้งค่า)’
 • คลิก ‘Show advanced settings (แสดงการตั้งค่าระดับสูง)’
 • เลือก ‘Privacy (ความเป็นส่วนตัว)’ จากนั้น ‘Content settings (การตั้งค่าเนื้อหา)’
 • ในการเปิดใช้คุกกี้ ในหัวข้อ ‘Cookies (คุกกี้)’ ให้ทำเครื่องหมายที่ ‘Allow local data to be set (recommended) (อนุญาตให้ส่งข้อมูลภายในเครื่อง (แนะนำ)’ ตัวเลือกนี้จะเปิดใช้ทั้งคุกกี้ของบริษัทและของบุคคลภายนอก
 • หากต้องการอนุญาตเฉพาะคุกกี้ของบริษัทเท่านั้น ให้เปิดใช้ ‘Block all third-party cookies without exception (บล็อกคุกกี้ทั้งหมดของบุคคลภายนอกโดยไม่ยกเว้น)’
 • หากต้องการปิดใช้งานคุกกี้ ให้เลือก ‘Block sites from setting any data (บล็อกไซต์จากการตั้งข้อมูลใดๆ)’

ทั้งนี้ มีการเปิดใช้งานคุกกี้หลายระดับใน Chrome หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่

Mozilla Firefox
 • คลิกปุ่มเมนูที่ด้านบนของเบราว์เซอร์ (หรือ ‘Tools (เครื่องมือ)’ หากกำลังใช้ Windows XP)
 • เลือก ‘Options (ตัวเลือก)’
 • คลิก ‘Privacy (ความเป็นส่วนตัว)’
 • ตั้ง ‘Firefox will’ เป็น ‘Use custom settings for history (ใช้การตั้งค่าที่กำหนดเองสำหรับอดีต)’
 • เลือก ‘Accept cookies from sites (ยอมรับคุกกี้จากไซต์)’ และการจัดการคุกกี้ของบุคคลภายนอกที่คุณต้องการ
 • หากต้องการปิดใช้งานคุกกี้ ให้ยกเลิกเครื่องหมายจาก ‘Accept cookies from sites (ยอมรับคุกกี้จากไซต์)’
 • คลิก ‘OK (ตกลง)’ เพื่อปิดหน้าต่าง

ทั้งนี้ มีการเปิดใช้งานคุกกี้หลายระดับใน Firefox หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่

Opera
 • ในเมนูเบราว์เซอร์ ให้เลือก ‘Settings (การตั้งค่า)’
 • ใต้ คุกกี้ ให้ทำเครื่องหมายที่ ‘Allow local data to be set (recommended) (อนุญาตให้ส่งข้อมูลภายในเครื่อง (แนะนำ)’
 • หากต้องการปิดใช้งานคุกกี้ ให้เลือก ‘Block sites from setting any data (บล็อกไซต์จากการตั้งข้อมูลใดๆ)’
 • หากต้องการหยุดเฉพาะคุกกี้ของบุคคลภายนอก ให้เลือก ‘Block third-party cookies and site data (บล็อกข้อมูลไซต์และคุกกี้ของบุคคลภายนอก)’

ทั้งนี้ มีการเปิดใช้งานคุกกี้หลายระดับใน Opera หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่

Safari
 • ในแถบเมนู ให้เลือก ‘Safari’ จากนั้นเลือก ‘Preferences (การกำหนดลักษณะ)’
 • คลิก ‘Privacy (ความเป็นส่วนตัว)’
 • ใต้ ‘Cookies and website data: (คุกกี้และข้อมูลเว็บไซต์:)’ ให้เลือก ‘อนุญาตจากเว็บไซต์ที่ฉันเยี่ยมชม)’
 • หากต้องการปิดใช้งานคุกกี้ ให้เลือก ‘Always block (บล็อกเสมอ)’

ทั้งนี้ มีการเปิดใช้งานคุกกี้หลายระดับใน Safari หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่

Microsoft Internet Explorer

เวอร์ชั่น 9-11

 • เลือก ‘Tools (เครื่องมือ)’ จากด้านบนสุดของเบราว์เซอร์
 • เลือก ‘Internet Options (ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต)’
 • นำทางไปยังแท็บ ‘Privacy (ความเป็นส่วนตัว)’
 • คลิก ‘Advanced (ระดับสูง)’ ที่นี่ คุณจะสามารถเลือก ‘Accept (ยอมรับ)’ ‘Block (บล็อก)’ หรือ ‘Prompt (ตัวพร้อมท์)’
 • หากต้องการปิดใช้งานคุกกี้ ให้ทำเครื่องหมายที่ ‘Block (บล็อก)’

ทั้งนี้ มีการเปิดใช้งานคุกกี้หลายระดับใน Internet Explorer หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่

Microsoft Edge
 • คลิกที่ปุ่มเมนู
 • คลิกที่ ‘Settings (การตั้งค่า)’ จากนั้น ‘View advanced settings (ดูการตั้งค่าระดับสูง)’
 • ใต้ ‘Cookies (คุกกี้)’ เลือก ‘Don’t block cookies (ไม่บล็อกคุกกี้)’ หรือ ‘Block only third party cookies (บล็อกเฉพาะคุกกี้ของบุคคลภายนอก)’
 • หากต้องการปิดใช้งานคุกกี้ ให้คลิกที่ ‘Block all cookies (บล็อกคุกกี้ทั้งหมด)’

ทั้งนี้ มีการเปิดใช้งานคุกกี้หลายระดับใน Microsoft Edge หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่

นอกจากนี้ คุณยังสามารถดูผู้ให้บริการข้อมูลอิสระ เช่น www.allaboutcookies.org จึงเป็นไปได้ที่จะบล็อกคุกกี้ของบุคคลภายนอกเท่านั้น

หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือมาตรการด้านความปลอดภัยของเรา โปรดอีเมลถึง [email protected]

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เราใช้คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เป็นส่วนตัวและปรับปรุงบริการของเรา เพื่อจัดเตรียมฟีเจอร์สโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์ปริมาณการใช้งานของเรา โดยเราจะประมวลผลข้อมูลนี้ซึ่งเกี่ยวกับการใช้ไซต์ของเรากับพันธมิตรด้านการวิเคราะห์ของเราซึ่งอาจรวมข้อมูลดังกล่าวกับข้อมูลอื่นๆ ที่คุณให้ไว้เพื่อให้บริการคุณได้ดีขึ้น ทั้งนี้ คุณยินยอมให้ใช้คุกกี้ของเราหากคุณยังคงใช้เว็บไซต์ของเราต่อ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ หน้าคุกกี้ แล้วอ่าน ประกาศว่าด้วยความเป็นส่วนตัว ฉบับอัพเดตของเรา หากต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของคุณ ให้ไปที่หน้าการจัดการคุกกี้

คุกกี้เป็นไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่เว็บไซต์สามารถใช้เพื่อมอบประสบการณ์ผู้ใช้ที่มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

ความยินยอมของคุณจะใช้กับโดเมนต่อไปนี้: www.hantecmarkets.com

สถานะปัจจุบันของคุณ อนุญาตคุกกี้ทั้งหมด (จำเป็น, ความพึงพอใจ, สถิติ, การตลาด)

เปลี่ยนความยินยอมของคุณถอนความยินยอมของคุณใช้คุกกี้ที่จำเป็นเท่านั้น

การประกาศเรื่องคุกกี้อัพเดตล่าสุดเมื่อ 21/10/2019 โดย Cookiebot:

เริ่มต้นการเทรดตอนนี้

เปิดบัญชีใน 4 ขั้นตอนง่ายๆ